เช็กด่วน!คำสั่งแต่งตั้งรองผบก.-สว.ปี62 ทั้ง10,538ราย

เดลินิวส์ อัพเดต 14 ธ.ค. 2562 เวลา 13.58 น. • เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2562 เวลา 13.41 น. • Dailynews
เช็กด่วน!คำสั่งแต่งตั้งรองผบก.-สว.ปี62 ทั้ง10,538ราย
เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผกก.-สว. จำนวน 12 คำสั่ง ลงวันที่ 29 พ.ย. รวมทั้งหมด 10,538 ราย เช็กได้ที่นี่..

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผกก.-สว. จำนวน 12 คำสั่ง ลงวันที่ 29 พ.ย. รวมทั้งหมด 10,538 ราย 

แบ่งเป็นคำสั่งที่ 674/2562 จำนวน 571 ราย, 675/2562 จำนวน 661 ราย, 676/2562 จำนวน 660 ราย, 677/2562 จำนวน 537 ราย, 686/2562 จำนวน 8 ราย, 687/2562 จำนวน 10 ราย, 689/2562 จำนวน 68 ราย, 690/2562 จำนวน 471 ราย

-สพฐ. 435/2562 จำนวน 47 ราย 436/2562 จำนวน 28 ราย 437/2562 จำนวน 50 ราย

-สตม. 346/2562 จำนวน 106 ราย, 347/2562 จำนวน 236 ราย

-รพ.ตร. 2541/2562 จำนวน 36 ราย, 2542/2562 จำนวน 20 ราย, 2543/2562 จำนวน 4 ราย 

-รร.นรต. 572/2562 จำนวน 46 ราย, 573/2562 จำนวน 40 ราย 

-บช.ศ. 363/2562 จำนวน 2 ราย 

-บช.ส. 167/2562 จำนวน 79 ราย 

-บช.ปส. 267/2562 จำนวน 50 ราย 

-สทส. 112/2562 จำนวน 9 ราย, 113/2562 จำนวน 9 ราย, 114/2562 จำนวน 44 ราย 

-บช.ตชด. 463/2562 จำนวน 470 ราย, 464/2562 จำนวน 16 ตำแหน่ง, 465/2562 จำนวน 189 ราย 

-บช.ก. 227/2562 จำนวน 444 ราย, 228/2562 จำนวน 80 ราย 

-บช.ทท. 1536/2562 จำนวน 16 ราย, 1537/2562 จำนวน 45 ราย 

-บช.น. 375/2562 จำนวน 241 ราย, 376/2562 จำนวน 96 ราย, 377/2562 จำนวน 505 ราย, 378/2562 จำนวน 105 ราย

-ภ.1 320/2562 จำนวน 125 ราย, 321/2562 จำนวน 59 ราย, 322/2562 จำนวน 123 ราย, 323/2562 จำนวน 106 ราย และ 324/2562 จำนวน 2 ราย 

-ภ.2 717/2562 จำนวน 223 ราย, 718/2562 จำนวน 315 ราย, 733/2562 จำนวน 5 ราย

-ภ.3 2221/2562 จำนวน 665 ราย

-ภ.4 2508/2562 จำนวน 2 ราย, 2509/2562 จำนวน 661 ราย 

-ภ.5 459/2562 จำนวน 524 ราย 

-ภ.6 307/2562 จำนวน 1 ราย 309/2562 จำนวน 416 ราย 310/2562 จำนวน 58 ราย

-ภ.7 910/2562 จำนวน 485 ราย 

-ภ.8 363/2562 จำนวน 354 ราย 

-ภ.9 513/2562 จำนวน 415 ราย 

ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผกก.-สว. ได้ที่นี่..

 

ดูข่าวต้นฉบับ