เจอแล้ว...จุลินทรีย์ทดแทน พาราควอต

รักบ้านเกิด อัพเดต 24 ต.ค. 2562 เวลา 05.31 น. • เผยแพร่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 05.11 น. • รักบ้านเกิด.คอม

คนไทยคิดค้น จุลินทรีย์กำจัดวัชพืช ทดแทนพาราควอต เร่งเสนอปลัดกระทรวงเกษตร ฯ ร่วมทดสอบในพื้นที่จริง

กระแสยกเลิกการใช้สารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 3 สารอันตราย ได้แด่คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต ดูเหมือนจะบานปลายไม่จบลงง่ายๆ อย่างที่คาดคิด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา ทั้งสนับสนุนให้ยกเลิก และคัดค้านการยกเลิก โดยอ้างว่ายังไม่สารตัวใดสามารถทดแทน หรือสารทดแทนมีราคาสูงกว่า
ล่าสุด นายฐปนรมย์ แจ่มใส กรรมการบริหารบริษัมวอน ซิสเต็มส์ ทำหนังสือถึงนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการใช้จุลินทรีย์เพื่อกำจัดวัชพืชในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม โดยระบุว่าได้ทำการศึกษาการใช้จุลินทรีย์ กำจัดวัชพืช ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน สามารถใช้ทดแทนสารเคมีอันตรายที่กำลังผลักดันให้ยกเลิกใช้อยู่ในขณะนี้ได้ โดยทดลองนำจุลินทรีย์ไปใช้ในแปลงจริงของเกษตรกรที่ ต.ดอนกล่ำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรและภาคเกษตรโดยรวมเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของจุลินทรีย์นี้ จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตร ฯ พิจารณาเร่งด่วน
ทั้งนี้เพื่อให้เห็นผลงานของจุลินทรีย์ ทั้งในผลงานเอกสารและผลงานปฏิบัติในพื้นที่ปฏิบัติจริง ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตร ฯ ส่งกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมทดสอบการใช้จุลินทรีย์กำจัดวัชพืช ตามระยะเวลาที่กำหนด ในพื้นที่จริงจังหวัดปทุมธานี
"ก่อนหน้านี้ได้ไปขอจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร แต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้จดขึ้นทะเบียน จึงได้ทำหนังสือมาถึงปลัดกระทรวงเกษตร ฯ ซึ่งจุลินทรีย์กำจัดวัชพืชที่มีคอร์โรฟิลและไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตในดินและในน้ำ สามารถทดแทนสารพาราควอต ได้ดีกว่า ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศเยอรมัน สนใจมาก ขอนำไปทดสอบการใช้จุลินทรีย์กำจัดวัชพืชด้วย"นายปฐมรมย์ กล่าว

ดูข่าวต้นฉบับ