โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

เจลลี่"อาหารเจลพระราชทาน" เพื่อผู้ป่วย จากน้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่ 9

เจลลี่

 

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้หารือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับปัญหาทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก เนื่องจากแผลจากอาการของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษา ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ จนเกิดปัญหาการขาดโปรตีนและพลังงาน และสิ้นสุดที่การให้อาหารบดผ่านสายยาง ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมักมีอายุที่สั้นลง จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนาอาหารสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทั้งนี้มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้กับสถาบันโภชนาการ

อาหารที่สถาบันฯพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเจลคล้ายวุ้นแต่มีความนุ่มและเนียนกว่า เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวและกลืนได้โดยไม่สำลักหรือติดคอ โดยคุณลักษณะของเจลต้นแบบนี้ต้องผ่านการเห็นชอบจากแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาล ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หลังจากนั้นจึงได้นำไปทดสอบความพึงพอใจในผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อได้คุณลักษณะของเจลที่ผู้ป่วยพึงพอใจแล้ว สถาบันฯจึงได้พัฒนาเจลให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ซึ่งมีพลังงาน ๑ กิโลแคลอรี ต่อ อาหาร ๑ กรัม และสัดส่วนของพลังงาน ได้แก่ ร้อยละ ๒๕ - ๓๐ มาจากไขมัน ร้อยละ ๒๐ มาจากโปรตีน และร้อยละ ๕๐ – ๕๕ มาจากคาร์โบไฮเดรท โดยโปรตีนเป็นโปรตีนคุณภาพดี และไขมันเป็นชนิดที่มีสัดส่วนกรดไขมันที่เหมาะสม นอกจากนี้อายุของเจลต้องไม่ต่ำกว่า ๑ ปี ที่อุณหภูมิห้อง สถาบันฯจึงเสนอให้พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยกระบวนการอุลตร้าฮีททรีตเมนท์ (ultra heat treatment, UHT) หรือยูเอชที และบรรจุในกล่องปลอดเชื้อ ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร

การพัฒนาสูตรเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีจำหน่ายทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ได้แก่ สารก่อเจล ซึ่งใช้วุ้น เจลาติน และสารคงตัวประเภทกัม แหล่งโปรตีนได้แก่นมที่ผ่านการย่อยน้ำตาลแลคโตส แหล่งไขมันได้แก่น้ำมันรำข้าว แหล่งคาร์โบไฮเดรท ได้แก่ มัลโตเด็กตริน (maltodextrin) น้ำตาลนมที่ถูกย่อยแล้ว น้ำตาลที่เติมเพื่อปรับรสชาติ รวมถึงน้ำตาลในผลไม้ที่เป็นส่วนผสม ในเบื้องต้นสูตรเจลอาหารได้พัฒนาขึ้นเป็น ๒ สูตร ได้แก่ เจลอาหารรสชานม และรสมะม่วง ทั้งนี้สถาบันฯ และมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการทดสอบการยอมรับเจลอาหารทั้งสองรสชาติ และการศึกษาผลต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ยอมรับได้ สามารถลดการความจำเป็นในการให้อาหารทางสายยาง และช่วยให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

หากต้องการเจลลี่โภชนาพระราชทานต้องทำอย่างไร?
 
      เจลลี่โภชนาพระราชทาน เป็นอาหารพระราชทาน ห้ามจำหน่าย จึงยังไม่สามารถหาซื้อได้ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มูลนิธิได้จัดทำโครงการอาหารพระราชทานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ซึ่งจะแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หรือ อื่นๆ ที่มีปัญหาการเคี้ยว การกลืน
 
หมายเหตุ
      เนื่องจากผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการทดสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่และทดสอบกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ จึงกำลังเร่งดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์โดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 02 318 2351-5 ต่อ 1416 , 1111 , 1414 หรือทางเฟสบุ๊ก https://goo.gl/AX9QCF
อ่านรายละเอียดเจลลี่พระราชทานทั้งหมด ที่นี่  https://www.mahidol.ac.th/th/research_innovati

ดูข่าวต้นฉบับ