เงินฝากปลอดภาษี (24 เดือน) ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่

Checkraka เผยแพร่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 09.36 น. • เช็คราคา.คอม
เงินฝากปลอดภาษี (24 เดือน) ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่

เงินฝากปลอดภาษี (24 เดือน) ที่ไหน…ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 62) "บัญชีเงินฝากปลอดภาษี" เป็นเงินฝากประจำที่ช่วยในเรื่องของระเบียบวินัยในการออม เพราะต้องฝากทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เช่น เดือนแรกเราฝาก 1,000 บาท เดือนต่อไปก็ต้องฝาก 1,000 บาทเช่นกัน จนครบตามงวดที่กำหนด ทำให้เรารู้จักวางแผนเมื่อเราได้เงินมา จัดสัดส่วนในการออมและการใช้จ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ ฝากจนครบกำหนดเราก็จะได้รับเงินเป็นก้อน พร้อมดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากทั่วไป โดยได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินฝาก ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการลงทุนที่ง่ายและปลอดภัยที่สุด แต่บัญชีเงินฝากปลอดภาษีนี้ทางธนาคารแต่ละแห่งจะกำหนดการเปิดบัญชีเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ดอกเบี้ยสูง…ใครๆ ก็อยากได้ แต่อย่าเพิ่งผลีผลาม เราควรเช็คราคาดอกเบี้ยและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประเภทนี้ก่อนตัดสินใจนะคะ โดยสามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้เพื่อการเปรียบเทียบบัญชีเงินฝากของแต่ละธนาคาร ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชี (บาท) ดอกเบี้ย
(%ต่อปี) รายละเอียด

ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 1,000 - 25,000 2.600 คลิก

ธนชาต บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 300 - 25,000 2.600 คลิก

ไอซีบีซี ไทย บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 1,000 - 25,000 2.550 คลิก

กสิกรไทย บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน 500 - 25,000 2.500 คลิก

กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 1,000 - 25,000  2.500 คลิก 

 ธ.ก.ส. บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน 1,000 - 25,000 2.500 คลิก

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   บัญชีเงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids 1,000 - 25,000 2.500 คลิก

ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน 25,000 2.500 คลิก  

ไทยพาณิชย์  บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน
(แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook)) 500 - 25,000  2.350  คลิก 

ซีไอเอ็มบี ไทย  บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus 15,000 - 25,000 2.300 คลิก

กรุงเทพ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี 1,000 - 25,000 2.250 คลิก  

 กรุงไทย  บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX 1,000 - 25,000 2.250 คลิก

ออมสิน  บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี 1,000 - 25,000 2.250 คลิก

ทิสโก้ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 5,000 - 25,000 2.250 คลิก  

อิสลาม บัญชีประจำปลอดภาษี ตามหลักมุฎอรอบะฮ์ 1,000 - 25,000 2.200 คลิก ดูจากตารางเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่ามี 2 บัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.60% ต่อปี คือบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี จาก ธ.ไทยเครดิต และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีจาก ธ. ธนชาต ส่วนอันดับ 2 เป็นบัญชีเงินฝากปลอดภาษีจาก ธ.ไอซีบีซี ที่อัตราดอกเบี้ย 2.550% ต่อปีค่ะ หากใครสนใจเปิดบัญชีไหน ลองหาสาขาที่อยู่ใกล้เคียง ไปเปิดบัญชีปลอดภาษีออมเงินกันไว้ก็ดีนะคะ ลองเช็กข้อมูล List ดอกเบี้ยจากตารางข้างต้นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ค่ะ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) หมายเหตุ

  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และเป็นการเรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
  • การนำเสนอข้อมูลนี้ เป็นการพิจารณาการฝากเงินบัญชีปลอดภาษี ระยะเวลา 24 เดือน เท่านั้น ไม่รวมระยะเวลาอื่น เช่น 36 เดือน หรือ 48 เดือน เป็นต้น โดยดอกเบี้ยและจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราพื้นฐานเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษบางราย หรือลูกค้าประจำของธนาคาร หรือหากเป็นการฝากเงินร่วมกับการซื้อประกันชีวิต หรือร่วมกับการกู้สินเชื่อต่างๆ ธนาคารอาจเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษให้สูงกว่าในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนฝากอีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ
ดูข่าวต้นฉบับ