เคาะแล้ว จ่ายเยียวยากลุ่มเปราะบาง ให้รวดเดียว 3,000 บาท

ไทยรัฐออนไลน์ - Economics อัพเดต 30 มิ.ย. เวลา 05.31 น. • เผยแพร่ 30 มิ.ย. เวลา 05.22 น.
ภาพไฮไลต์

พม.เคาะแล้ว จ่ายเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็ก, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้รวดเดียว 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ทั้ง 3 กลุ่ม ใครบ้างอาจไม่ได้รับสิทธิ์

ความคืบหน้าการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือ เยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ว่า ที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย
  • ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย
  • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา ที่อนุมัติการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งในส่วนของ พม. รับผิดชอบใน 3 กลุ่มคือ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยประเภทต่างๆ อยู่แล้ว ในเดือน พ.ค.2563 ซึ่งอยู่ในระบบฐานข้อมูลปกติ 

สำหรับการจ่ายเงินนั้น จะมีการจ่ายเงิน 3 เดือน คือ พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม โดยจะเป็นการจ่ายทบยอด ซึ่งหากจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน ก็จะจ่าย 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม อีก 1,000 บาท แต่ก็มีเงื่อนไข อย่างผู้สูงอายุ และผู้พิการที่จะได้รับเงินจำนวนนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน, โครงการเยียวยาเกษตรกร หรือกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคม แต่เด็กจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้อยู่แล้ว

วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

เป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มนี้ อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว ทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้

แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะเข้าเกณฑ์ อาทิ คนที่อายุเพิ่งครบ 60 ปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา นายอนุกูล ระบุว่า เนื่องจากที่ผ่านมา เราไม่ได้มีวิธีการลงทะเบียนเหมือนโครงการอื่นๆ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีบัญชีอยู่แล้ว ซึ่งกระทรวงกำลังวิธีเพื่อเสนอรัฐบาล สำหรับกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ และ ครม. จะพิจารณาอย่างไรสำหรับกลุ่มใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้สามารถแจ้งความประสงค์กับ พม. จังหวัดได้ 

ในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะถูกตัดเงินในส่วนนี้ออกหรือไม่ นายอนุกูล ระบุว่า ใน 3 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว และเชื่อว่าส่วนหนึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางอยู่ ซึ่งเป็นส่วนของกระทรวงการคลังรับผิดชอบ

ช่องทางการจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง

  • กรมบัญชีกลาง โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคาร ของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเด็ก, ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ 
  • กรมบัญชีกลาง โอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

ส่วนกระแสข่าวที่ว่า เงินเยียวยาผู้สูงอายุ ที่จะออกเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายอนุกูล เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ในความเป็นจริง ยังไม่ได้เริ่มจ่ายเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นายอนุกูล คาดว่า การจ่ายเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้ จะทำการจ่ายเงินรวดเดียว 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ตอนนี้อยู่เงินอยู่ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะได้จ่ายเข้าบัญชีของ พม. ซึ่ง พม. ทำความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางก็จะได้ปลดล็อกการจ่ายเงินให้ประชาชนได้ทันที ซึ่งทาง พม. ก็จะพยายามจะจ่ายเงินเยียวยาให้ไวที่สุด

ทั้งนี้ เงินที่จ่ายผ่านท้องถิ่น อาจจะต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้ล่าช้าไปบ้าง แต่ท้องถิ่นก็ทำงานชัดเจนมาโดยตลอด

เบื้องต้น หากพบปัญหา หรือสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน พม. โทร. 1300 

ข้อมูลจาก : ThaiPBS,NBT

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ