เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณ - มัดใจ

THINK TODAY เผยแพร่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 09.45 น.

เมือง “โอกินาวา” ในประเทศญี่ปุ่น คือเมืองที่มีหมู่บ้าน และคนอายุยืนมากที่สุดของประเทศ ที่สำคัญผู้คนมีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตชีวา 

ทำให้เราศึกษา เคล็ดลับสำคัญของชาวญี่ปุ่น ว่าเหตุใดถึงเป็นประเทศที่ประชากร มีอายุขัยยืนยาวมากที่สุดในโลก

จึงได้พบว่า เขาใช้ชีวิตผ่านปรัชญา 

ที่เรียกว่า “Ikigai” อิคิไก

โดยอิคิไก คือ “ปัญญา” ที่ซ่อนอยู่ในปรัชญา

อิคิ (iki) แปลว่าชีวิต 

และ ไก (gai) แปลว่าคุณค่าทางจิตใจ

ความหมายหนึ่งคือ “จุดมุ่งหมาย” หรือ “เหตุผลของการมีชีวิตอยู่” 

เหตุผลที่เราตื่นมาในทุกเช้า โดยการสร้างความสุข สุขภาพที่ดีของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผ่านการรู้สึกตัว และการค้นพบตัวตน

“อิคิไก” ทำให้เราตระหนักถึงว่า เป้าหมายและคุณค่าของชีวิตของแต่ละคนนั้นคืออะไร?

คุณสามารถสร้างแผนผังวิสัยทัศน์ ของ 

“อิคิไก” ได้คือ

1. อะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้ดี และมีความสุขที่ได้ทำ

2. อะไรคือสิ่งที่ฉันมีความสุขที่ได้ทำ และมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้

3. อะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้ดี และสร้างรายได้ให้กับฉัน

4. อะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้และสร้างรายได้ให้กับฉัน

หากว่าคุณสามารถตอบคำถามได้ หมายถึงคุณได้ เดินทางมาสู่ “อิคิไกในแบบของคุณแล้ว”

นอกจากปรัชญาอิคิไก… ชาวโอกินาวา ยังรักษาสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และรักษาอารมณ์ให้ดีเสมอ และข้อได้เปรียบของชาวโอกินาวาคือ อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศดีและบริสุทธิ์ 

จะเห็นได้ว่าชีวิตของชาวโอกินาวา มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่รีบร้อน มีความพอเพียง และเดินสายกลาง

หากเราสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตเรา อาจทำให้เราได้พบความสุข และความพอดี 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การมีอายุยืนยาวจะหาประโยชน์ไม่ได้ ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตที่ยืนยาวนั้นให้มีคุณค่าต่อตัวเองและสังคม

มัดใจ