เข้าใจ ‘ผันน้ำใต้สู่เหนือ’ อภิมหาโครงการยาวนาน 17 ปีของแดนมังกร

Xinhua Thai เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 16.49 น.
เข้าใจ ‘ผันน้ำใต้สู่เหนือ’ อภิมหาโครงการยาวนาน 17 ปีของแดนมังกร

ปักกิ่ง, 11 ธ.ค. (ซินหัว) -- โครงการผันน้ำใต้สู่เหนือของจีนเป็นโครงการผันน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนชาวจีนทางตอนเหนือ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งของประเทศ ในตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา

หลังทางส่งน้ำสายกลางของโครงการดำเนินการมาเป็นเวลา 5 ปี ก็มีสถิติและข้อมูลหลายประการที่สามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงขนาดและความสำคัญของอภิมหาโครงการนี้ของจีนได้ดียิ่งขึ้น

-- โครงการนี้ส่งน้ำจากแม่น้ำแยงซี ผ่านเส้นทางส่งน้ำสายตะวันออก สายกลาง และสายตะวันตก ขึ้นไปบรรเทาความแห้งแล้งของบางพื้นที่ทางตอนเหนือ โดยจะให้ประโยชน์แก่พื้นที่ราวร้อยละ 15 ของประเทศ

-- ตัวเลขคาดการณ์ของต้นทุนในโครงการนี้อยู่ที่ 5 แสนล้านหยวน (ราว 2.1 ล้านล้านบาท) โดยโครงการฯ เริ่มต้นด้วยการก่อสร้างทางส่งน้ำสายตะวันออกในปี 2002 ตามมาด้วยทางส่งน้ำสายกลางเมื่อปี 2003 ในขณะที่ทางส่งน้ำสายตะวันตกยังอยู่ในขั้นตอนก่อนเริ่มก่อสร้าง

-- ทางส่งน้ำสายกลางเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากส่งน้ำไปยังกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยต้นสายอยู่ที่อ่างเก็บน้ำตานเจียงโข่ว มณฑลหูเป่ย ตอนกลางของประเทศ ไหลผ่านมณฑลเหอหนานและเหอเป่ย มายังกรุงปักกิ่งและนครเทียนจินซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือ โดยทางส่งน้ำสายนี้เริ่มผันน้ำตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2014

-- ทางส่งน้ำสายตะวันออก ผันน้ำจากตอนปลายของแม่น้ำแยงซี ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของประเทศจีน ไปยังนครเทียนจินและมณฑลซานตง โดยเริ่มส่งน้ำเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2013

-- ทางส่งน้ำสายตะวันออกและสายกลาง ผันน้ำจากใต้สู่พื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือแล้วรวม 2.94 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร สร้างประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า 120 ล้านคน

-- ข้อมูลระบุว่าทางส่งน้ำสายตะวันออกและสายกลางช่วยกระตุ้นผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรของเมืองที่ได้รับน้ำเกือบ 1 แสนล้านหยวน (ราว 4.3 แสนล้านบาท) ต่อปี

-- ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทางส่งน้ำสายกลางผันน้ำขึ้นเหนือแล้ว 2.55 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ให้ประโยชน์กับประชาชนตามเส้นทางน้ำแล้วมากกว่า 58.59 ล้านคน

-- ทางส่งน้ำสายกลางส่งน้ำไปยังเมืองกว่า 20 แห่ง อาทิ กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน และเมืองต่างๆ ในมณฑลเหอเป่ย และมณฑลเหอหนาน ทั้งยังคิดเป็นราวร้อยละ 70 ของแหล่งน้ำประปาในกรุงปักกิ่ง

-- คุณภาพของน้ำที่ส่งผ่านทางส่งน้ำสายกลางอยู่สูงกว่าระดับ 2 ของระดับคุณภาพน้ำทั้งหมด 5 ระดับของจีน โดยมีปริมาณน้ำที่มีคุณภาพดีระดับ 1 ถึงร้อยละ 80

-- น้ำจากโครงการนี้ทดแทนการใช้น้ำบาดาลของภูมิภาคตอนเหนือ ซึ่งสูบขึ้นมาในปริมาณมากจนเกิดผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ช่วงสิ้นเดือนตุลาคมค่าความลึกเฉลี่ยของระดับน้ำบาดาลในที่ราบกรุงปักกิ่งอยู่ที่ 22.78 เมตร สูงกว่าตัวเลขก่อนรับน้ำจากโครงการช่วงปลายปี 2014 อยู่ 2.88 เมตร นับเป็นจุดสิ้นสุดสถานการณ์ที่ระดับน้ำลดต่ำลงต่อเนื่องนาน 16 ปี

-- ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางน้ำสายกลางเติมเต็มปริมาณน้ำในแม่น้ำกว่า 30 สาย ส่งน้ำปริมาณ 1.39 พันล้านลูกบาศก์เมตรไปยังหลายส่วนของแม่น้ำ 3 สายทางตอนเหนือของประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำบาดาล ช่วงปี 2018-2019

-- โครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ เป็นผู้นำในระดับโลกทั้งด้านระยะทาง จำนวนประชากร และพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ รวมถึงขนาดของสถานีสูบน้ำตามทางส่งน้ำสายตะวันออก ทั้งยังเป็นหนึ่งในโครงการจัดสรรน้ำที่มีปริมาณน้ำมากที่สุดในโลก

ดูข่าวต้นฉบับ