ฮือฮา!เปิดตัว‘พรรคไทยรักกัน’ ดื่มน้ำสาบานไม่ทรยศต่อนโยบาย‘เสรีกัญชา’

แนวหน้า เผยแพร่ 09 ส.ค. เวลา 10.44 น.

เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ “ไทยรักกัน” นำโดย “ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์” พร้อมนโยบาย “เสรีกัญชา” หวังให้เป็นพืชเศรษฐกิจพัฒนา ปลดหนี้ประเทศ

9 สิงหาคม 2563 ที่ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน “พรรคไทยรักกัน” จัดการประชุมใหญ่ พร้อมประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายพรรค รวมถึงมีการลงคะแนนลับให้ ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์ เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักกัน ซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคจำนวน 15 คน มีแกนนำพรรค ประกอบด้วย ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , ดร.สุเทพ สุวรณเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร , นายบัณฑูร นิยมาภา หรือลุงตู้ แกนนำจิตวิญญาณเครือข่ายกัญชาไทย

จากนั้นได้มีการดื่มน้ำสาบานสัจจะว่าจะซื่อสัตย์ ไม่คิดคดทรยศต่อนโยบาย “เสรีกัญชา” หวังให้เป็นพืชเศรษฐกิจนำการพัฒนาประทศ พร้อมประกาศปลดหนี้ประเทศ ปลดหนี้ครัวเรือน ปลอดโรค และนอกจากนโยบายเสรีกัญชาแล้ว ยังนำเสนอนโยบายด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่เลื่อนลอย ไม่ขายฝัน ภายใต้ปรัชญาของพรรคไทยรักกัน คือ “พัฒนา ศรัทธา สามัคคี”

ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์ หัวหน้าพรรคไทยรักกัน กล่าวว่า ต้องการเสนอแก้ไขกฎหมายปลดกัญชาออกยาเสพติด เพื่อให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ พืชทางการแพทย์ พืชครัวเรือน ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสรีแท้จริง และให้บริการสาธารณสุขให้มีเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการบริหารของหน่วยงานรัฐต่างคนต่างทำไม่เป็นระบบ ไม่มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการปัญหากัญชาร่วมกัน พร้อมจะบริหารจัดการการตลาด ราคา ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อป้องกันมิให้มีกลุ่มนายทุนหรือนักการเมืองมาแสวงหาประโยชน์  และปลดภาระหนี้ของประเทศภายใน 4 ปี

ทั้งนี้ ขอตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่า ทุกวันนี้คนไทยที่ปลูกกัญชา ถูกจับเข้าคุกด้วยมือของคนไทยด้วยกันเองแทบทุกวัน ทั้งที่กัญชาได้รับการรับรองจาก 67 ประทศทั่วโลก และกัญชาไทยก็เป็นสายพันธุ์ดีที่สุดในโลก เหตุใดจึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ และการให้เกษตรกรผลิตกัญชาร่วมกับบริษัทเอกชน เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร และเกษตรกรจะตกเป็นเครื่องมือของบริษัทเอกชนหรือไม่

“เวลานี้ประเทศไทยมีหนี้สิน 17 ล้านล้านบาท โดย 11 ล้านล้านแรก เกิดจากหนี้สินครัวเรือนในประเทศที่มีประมาณ 21 ล้านครัวเรือน ตกคนละ 550,000 บาท ในขณะที่ประเทศมีหนี้สินจากการเงินการคลังและหนี้สินจากการกู้ประมาณ 7 ล้านล้านบาท รวมกันแล้วประมาณ 18 ล้านล้านบาท หากนโยบายเสรีกัญชาเกิดขึ้น เราจะเอาพื้นที่ที่มีอยู่ 321 ล้านไร่ ออกมาเพียง 5% หรือประมาณ 17 ล้านไร่ เราจะบูรณาการกฎหมายให้มีกฎหมายฉบับเดียวในการจัดการที่ดิน ในการจัดการต่อคุณภาพการศึกษา” หัวหน้าพรรคไทยรักกัน กล่าว

ดร.พีระพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดการตลาดจะต้องอยู่ในระบบรัฐต่อรัฐ ให้ประชาชนปลูกร่วมกันโดยกระบวนการหาทุนมาให้โดยไม่ต้องผ่านเอกชน และขายสู่ประเทศทั่วโลก วิธีการรัฐต่อรัฐทำให้เอกชนไม่สามารถเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของประชาชน และหากพรรคไทยรักกันได้รับโอกาสเป็นรัฐบาล ขอยืนยันว่าจะจดสิทธิบัตรกัญชาหางกระรอกในวันนั้นทันที

 

ดูข่าวต้นฉบับ