อึ้ง! ‘สภาเศรษฐกิจโลก’ ชี้ไทยเสี่ยงเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่

The Bangkok Insight เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 05.46 น. • The Bangkok Insight
อึ้ง! ‘สภาเศรษฐกิจโลก’ ชี้ไทยเสี่ยงเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่

"สภาเศรษฐกิจโลก" ชี้ไทยเสี่ยงเกิดปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ - ความล้มเหลวรัฐบาล แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องศึกษาเชิงลึกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปี 2562 นี้ 10 อันดับแรก ได้แก่

พิมพ์ชนก วอนขอพร
 • วิกฤติทางการเงิน 
 • การโจมตีทางไซเบอร์ 
 • ภาวะการว่างงาน 
 • วิกฤตราคาพลังงาน 
 • ความล้มเหลวของรัฐบาล 
 • ความวุ่นวายทางสังคม 
 • การโจรกรรมข้อมูล 
 • ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 
 • การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 
 • เศรษฐกิจฟองสบู่

ส่วนความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่

 • เศรษฐกิจฟองสบู่ 
 • ความล้มเหลวของรัฐบาล 
 • การโจมตีทางไซเบอร์ 
 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ 
 • ความไม่มั่นคงทางสังคม

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งหาทางแนวทางและมาตรการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะดำเนินการการติดตามรายงานผลสำรวจ การจัดอันดับและการศึกษาต่างๆ ขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อาทิ ธนาคารโลก และสภาเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งนับเป็นหน้าที่สำคัญของสำนักงานฯ ที่จะสนับสนุนข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน  เพื่อส่งเสริมการค้าเชิงรุก (proactive strategy) ให้สามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น

"ปีนี้คาดการณ์ว่าโลกจะมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกในวงกว้าง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภัยคุกคามที่มีความหลากหลาย และความเสี่ยงต่างๆ จะทำให้แต่ละภูมิภาคมีความจำเป็นต้องร่วมมือกันเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคจะสามารถดำเนินการในมุมมองที่แตกต่างและเติมเต็มการแก้ปัญหาที่เดิมไม่สามารถแก้ไขได้" นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว

ดูข่าวต้นฉบับ