อาลัย 'พล.อ.อ.กำธน' อดีตองคมนตรีและผู้ว่าฯกฟผ.ถึงแก่อสัญกรรม

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 21 ก.ย 2562 เวลา 11.34 น.

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. แสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2528 - 2530 ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่นั้นได้เป็นผู้นำแสงสว่างสู่ถิ่นทุรกันดาร และห่างไกล โดยสนองงานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังได้รับความเคารพนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีอัธยาศัยไมตรี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เพื่อสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท อันนำความปลื้มปิติ ภาคภูมิใจมาสู่ กฟผ.

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

สำหรับพิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรมกำหนด 7 วัน มีพิธีบำเพ็ญกุศล 50 วัน และ 100 วัน พร้อมรอกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ