ตรวจสอบ "เรียนออนไลน์-เปิดเทอม" ก่อนถึงวันจริง 1ก.ค.

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 15 มิ.ย. เวลา 02.46 น. • เผยแพร่ 15 มิ.ย. เวลา 11.11 น. • Thansettakij

ติดตามการ เรียนออนไลน์ และ ความเคลื่อนไหวเปิดภาคเรียนการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค.2563 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ

ก่อนเปิดเรียนอย่างเป็นทางการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ครูตั้น) มีนโยบายเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ให้ทุกโรงเรียนเริ่มทดสอบ เรียนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ

ถ้าจำกันได้เปิด เรียนออนไลน์ วันแรกมีแต่เรื่องวุ่นๆ ไหนจะเน็ตล่ม ไหนจะเกิดกระแสดราม่าครูสอนภาษาอังกฤษ

แต่ดูเหมือนว่าการ เรียนออนไลน์ แม้จะทดสอบ ผลสำรวจของ”นิด้าโพล”พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.90 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยในทุกระดับ เพราะ เด็กมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัด และบางครอบครัวผู้ปกครองไม่มีเวลาคอยดูแลหรือให้คำแนะนำระหว่าง เรียนออนไลน์

 

อย่างไรก็ตาม เรียนออนไลน์ ยังมีการทดสอบต่อเนื่อง โดยตารางเรียนออนไลน์ ในวันที่ 27 พ.ค. มีดังนี้

ตาราง เรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 - 6

ช่องทีวี เรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป. 1 - 6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 186

08.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2

09.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0

10.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 2

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1

18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 187

08.30 น. : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000

09.30 น. : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)

10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2

18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 188

08.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body

09.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2

10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3 

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3 

18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 189

08.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน

09.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)

10.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาทยาศาสตร์ 4

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4

18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)

09.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ

10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์  5

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5

16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ)

 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game

09.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *

10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1)

12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ

14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 6

15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6

16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)

18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

 

ช่องเรียนออนไลน์ย้อนหลัง DLTV ชั้น ป.1 - 6

 

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู และนักเรียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

15 มิ.ย.

สภาอุตสาหกรรม หนุนกระทรวงศึกษาธิการ “เปิดภาคเรียน”

14 มิ.ย.

“เปิดภาคเรียน” ศธ.เตรียมความพร้อม ดีเดย์ 1 ก.ค.

13 มิ.ย

“เปิดภาคเรียน” ศธ.เตรียมความพร้อม ดีเดย์ 1 ก.ค.

กศน.เปิดตัวแอป "กศน.ออนไลน์" ตอบโจทย์จัดการศึกษยุคโควิด-19

สพฐ. เตรียมรับมือ “เปิดเทอม”

4 มิ.ย.

"ศธ. "ย้ำชัดไม่บังคับสี-ลวดลายแมสก์

ศธ. ลงนาม MOU กับ ICDL ติดอาวุธ IT ให้เด็กอาชีวศึกษา

3 มิ.ย.

ผ่าปัญหาดิจิทัล "เรียนออนไลน์" เพิ่งเริ่ม "วางศิลาฤกษ์" ในประเทศ

1 มิ.ย.

“เปิดภาคเรียน” สธ.ร่วมมือภาคี จัดทำคู่มือ 6 มิติ

กทม.เสนอ 4 รูปแบบการเรียนการสอนก่อน "เปิดเทอม"

 

29 พ.ค.

“ครูตั้น” ยกเลิกปรับเวลาทำงานสั่งบุคลากรกลับมาปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

เตรียม "เปิดเทอม" ศธ.ตั้งทีมประเมินความเสี่ยงโควิด

28 พ.ค.

จี้ยกเลิก “เรียนออนไลน์” กลุ่มเด็กเล็ก

CAT เดินหน้ารุกตลาด “เรียนออนไลน์”

27 พ.ค.

เรียนออนไลน์ “นิด้าโพล”ชี้ประชาชนไม่ไม่เห็นด้วย

"เรียนออนไลน์" มึน-งง-ความล้มเหลว "ครูตั้น"

ผ่า3ปม "เรียนออนไลน์" ทำไมยังไม่สำเร็จ

เรียนออนไลน์ สแกนช่องอย่างไรรับชมได้

ดูข่าวต้นฉบับ