อัพเดท "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" จะเริ่มจ่ายวันไหน เช็กได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 07 ก.ค. เวลา 05.37 น. • เผยแพร่ 06 ก.ค. เวลา 20.30 น. • Thansettakij

เฟซบุ๊กของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพเกียวกับเงินเยียวยาโครงการต่างๆ โดยมีใจความว่า "แจ้งเพื่อทราบ เงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่แจกคนละ 3 เดือน (ได้รวม 15,000 บาท) มีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 15.3 ล้านคน โดยเงินดังกล่าวไม่ได้แจก 6 เดือน ส่วนระยะต่อไปต้องรอประเมินสถานการณ์และพิจารณามาตรการเยียวยาต่างๆตามความเหมาะสม

นอกจากนั้นแล้วยังได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง โดยแจ้งว่า ผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการต่างๆอย่างเราไม่ทิ้งกัน  หรือเงินเยียวยาเกษตรกร โดยชื่อของท่านจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท 

 

จากการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ก็ได้รับการยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง โดยผู้สูงอายุและผู้พิการที่ถือบัตรคนจนและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการต่างๆรวมไปถึงเงินเยียวยากลุ่มตกหล่น 3,000 บาท ที่เพิ่งจ่ายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มเปราะบางจะจ่ายภายในวันที่ 20 กรกฎาคม โดยจ่ายเข้าไปในบัญชีที่เบี้ยอุดหนุนรายเดือนเข้าตามปกติทุกเดือนอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่รับเงินสดก็จะจ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะไปจัดสรรกระจายถึงมือของผู้สูงอายุและผู้พิการต่อไป

หากใครมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชม.
 

อย่างไรก็ตาม เงินช่วยเหลือแบบที่ไม่ต้องลุ้น คือเงินอุดหนุนรายเดือนสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีทั้งเด็กแรกเกิด -6 ปี ได้เดือนละ 600 บาท ,ผู้สูงอายุจ่ายเป็นขั้นบันได 600 - 1,000 บาทต่อเดือน และ ผู้พิการ 800 บาทต่อเดือน (จะเพิ่มเป็น 1,000 บาท ในเดือนตุลาคม ) โดยเงินอุดหนุนดังกล่าวหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดจะเข้าในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

 

 

ส่วนผู้ที่อยู่ในข่ายของกลุ่มเปราะบางแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต ,อบต,เทศบาล 

ดูข่าวต้นฉบับ