อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าอธิษฐานขอเกิดใหม่เพอร์เฟค? - ดังตฤณ

THINK TODAY เผยแพร่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 02.17 น. • ดังตฤณ

ศาสนาพุทธ  

เป็นศาสนาแห่งการเปิดเผยความจริง

ไม่ใช่ศาสนาของการเอาใจกัน

อย่างเช่น แค่ศรัทธาพระพุทธเจ้า

ท่านก็ตรัสว่า ยังไม่ประกันอะไรเลย

ต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองท่านไปจนตาย

ก็ไม่แน่ว่าจะมีสิทธิ์บรรลุธรรมหรือเปล่า

.

ที่ชัดยิ่งกว่านั้น คือ

แม้หวังสวรรค์ แต่ทำบาปอยู่ทุกวัน 

ก็ไม่มีทางได้ไปสวรรค์ 

แม้หวังนรก แต่ทำบุญอยู่ไม่ขาด 

ก็ไม่มีทางได้ไปนรก 

อันนี้ชัดเจนว่า

ศาสนาพุทธสอนเรื่องทำเหตุอย่างไร

ผลย่อมสอดคล้องอย่างนั้น

เรื่องการอธิษฐาน ขอให้ได้อย่างนั้น

เรื่องการประสาทพร ขอให้เป็นอย่างนี้

ล้วนเป็นแค่ความอยากดิบๆ

ของคนขี้เกียจเอาดีด้วยตนเอง

ไม่อาจอ้างได้เต็มปากว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

แม้พร่ำพรรณนาว่าศรัทธาพระองค์เพียงใดก็ตาม

.

ถ้าอดีตชาติเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ร้อย

แต่ชาตินี้ปล่อยปลาแค่หนึ่ง

บุญใหม่ที่ได้ให้ชีวิตเป็นทาน

ก็ยังสู้บาปเก่าจากปาณาติบาตไม่ได้แน่ๆ

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า

คิวบาปที่กำลังให้ผลเป็นโรคภัยลึกลับในปัจจุบัน

เกิดจากการไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในชาติไหนไว้กี่ตัว?

.

หากไม่มีอภิญญา ไม่มีญาณหยั่งรู้อดีตกรรม

ทางเดียวที่เราจะทราบด้วยตนเอง

คือ อธิษฐานไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิต และทำได้จริง

ซึ่งนับเป็นการทำมหาทาน

กระทำตนเป็นเขตปลอดภัยแก่สัตว์ไม่เลือกหน้า

จากนั้นก็ปล่อยสัตว์ ให้ชีวิตเป็นทานไปเรื่อย

จนกว่าจะพบว่า มีพลังชีวิตในทางชุ่มชื่น

บันดาลสุขภาพดีๆ ก่อตัวขึ้นอย่างรู้สึกได้ชัด

เจอหมอ เจอหยูกยาตรงกับสารพัดโรคมากขึ้น

ไม่รู้สึกหนักทึบหัว

ไม่รู้สึกเหมือนต้องโทษในคุกแคบน่าอึดอัดดังเคย

นั่นแหละ! ประมาณแห่งบุญใหม่

ที่เริ่มสู้กันได้กับบาปเก่า ที่พึงรู้ได้ด้วยตนเอง

.

เมื่อเข้าใจเรื่องน้ำหนักแห่งเหตุ และน้ำหนักแห่งผล

คุณจะตอบตัวเองได้กระจ่างขึ้น

เกี่ยวกับบุญกรรมในแง่อื่นๆ

เช่น เมื่อตั้งคำถามว่า

ถ้าไปกราบพระองค์โตที่สุดในประเทศ

สวยงามไร้ที่ติที่สุดในโลก

แล้วอธิษฐานขอให้เกิดชาติหน้า

เป็นคนมีคุณสมบัติเลิศเลอเพอร์เฟคจะได้ไหม?

คุณจะตอบตัวเองถูกทันทีว่า

นี่เป็นการขอที่ไม่สมเหตุสมผล

เพราะบุญที่ทำชั่วคราวในวัดนั้น

เกี่ยวกับการนอบน้อม อ่อนโยนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

องค์พระใหญ่ แค่บันดาลใจให้ก้มหัวลงสุด

องค์พระงาม แค่บันดาลใจให้เลื่อมใส มีใจงดงาม

แต่หากยังก่อบาปเป็นประจำที่นอกวัด

เอาแต่คิดไม่ดี เพ่งโทษคนอื่นด้วยจิตหยาบๆ

เอาแต่พูดจาว่าร้าย ด่าทอคนอื่นเหมือนจามเขาด้วยขวานในปาก

เอาแต่ทำกิริยาน่ารังเกียจ ใช้ภาษากายถ่มถุยให้ผู้คนจิตตก

แน่นอน เกิดใหม่ย่อมได้กายที่ดูร้ายมากกว่าดูดี

อัปลักษณ์เสีย ๙๐% ดูดีมีความน่าพิศไม่ถึง ๑๐%

.

คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า 

หากต้องการเกิดใหม่เพอร์เฟค 

หล่อ สวย รวย เก่ง พ่อแม่ดี เพื่อนดี คู่ครองดี 

ตำแหน่งหน้าที่การงานดี ชะตาชีวิตดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 

คุณต้องทำเหตุเป็นอย่างๆ ให้ครบเพอร์เฟค ถึงจะสมกัน!

.