ออมสินผนึกพันธมิตรหนุนผู้ประกอบการใช้อีคอมเมิร์ซ

NATIONTV อัพเดต 10 ต.ค. เวลา 10.14 น. • เผยแพร่ 10 ต.ค. เวลา 06.34 น. • Nation Broadcasting Corporation Co., Ltd.

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(สพธอ.) และธนาคารออมสิน โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยให้มีความรู้ด้านธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) และทำการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการสู่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าแหล่งใหม่ผ่านออนไลน์ได้ รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ดูข่าวต้นฉบับ