ออมยังไง? ในวันที่ดอกเบี้ยออมทรัพย์อยู่ที่ 0.25%

ทันข่าว channel อัพเดต 10 ส.ค. 2563 เวลา 00.00 น. • เผยแพร่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 00.00 น. • ทันข่าว Channel

Highlight

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ มิถุนายน เฉลี่ยที่ 0.25% เงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยที่ 0.48%
ข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics

แต่เชื่อมั้ยว่า … ยอดเงินฝากบุคคลธรรมดาธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นกว่า 6 แสนล้านบาทในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 ผลจากผู้ออมรายย่อยกังวลสถานการณ์โควิด

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้นถึง 16% ยอดอยู่ที่ 5.1 ล้านล้านบาท ขยับสัดส่วนออมทรัพย์สูงขึ้นเป็น 63%

ทางเลือกสำหรับคนอยากออม ⁉️

  • เน้นสภาพคล่องสูงและระดับความเสี่ยงต่ำ
    ⁃ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูง เช่น อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไปถึง 5 เท่า คืออยู่ระดับราว 1.3%
    ⁃ จัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ของภาครัฐที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ที่ให้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกันเงินฝาก โดยพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี อยู่ที่ 0.5% และพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี อยู่ที่ 0.87% นับเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ออมที่เน้นสภาพคล่องสูงและระดับความเสี่ยงต่ำที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเงินฝาก
  • ขยับรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
    กองทุนรวม ทางเลือกผู้มีอยากออม กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลายประเภท ซึ่งสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ มิถุนายน 2563 หลักๆ เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ 39% กองทุนรวมตราสารทุนอยู่ที่ 29% และกองทุนรวมตลาดเงิน 20%

แต่ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอทั่วโลก ถือเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับผู้ลงทุนอย่างมาก รวมทั้ง การลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ แม้ว่ามีแนวโน้มที่จะให้อัตราผลตอบแทนสูงต่อเนื่องในฐานะที่เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง (Safe-Haven) ในสายตานักลงทุน แต่ก็มีความผันผวนสูง High Risk High Return ยังคงใช้ได้เสมอ ตลอดกาล

Credit ข้อมูล
ออมอย่างไรในยุคดอกเบี้ยต่ำ : TMB Analytics

ดูข่าวต้นฉบับ