ออกมาแล้วดอกเบี้ยเงินกู้แบงก์ หลังแบงก์ชาติออกมาตรการ ช่วยประชาชนสู้โควิด-19

อีจัน อัพเดต 10 เม.ย. เวลา 10.07 น. • เผยแพร่ 10 เม.ย. เวลา 07.44 น. • อีจัน
ออกมาแล้วดอกเบี้ยเงินกู้แบงก์ หลังแบงก์ชาติออกมาตรการ ช่วยประชาชนสู้โควิด-19
หลังธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการใ…

หลังธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการให้ธนาคารลดนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทำให้ธนาคารพาณิช์หลายแห่งลดดอกเบี้ยประเภทต่างๆลงอีก 0.40%

ธนาคารกสิกรไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้ง 3 ประเภท ลง 0.40% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์อยู่ที่ 5.60% เอ็มโออาร์อยู่ที่ 6.22% และเอ็มอาร์อาร์อยู่ที่ 6.10% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน นี้เป็นต้นไป โดยลดเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากนั้นยืนยันไม่มีการปรับลด

ธนาคารไทยพานิชย์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้ง 3 ประเภท ลง 0.40% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์อยู่ที่ 5.375% เอ็มโออาร์อยู่ที่ 6.095% และเอ็มอาร์อาร์อยู่ที่ 6.345% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน นี้เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงเทพก็ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภทลง 0.40% เช่นกัน ทำให้อัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์อยู่ที่ 5.475% เอ็มโออาร์อยู่ที่ 6.10% และเอ็มอาร์อาร์อยู่ที่ 6.10% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน นี้เป็นต้นไป

สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภทลง 0.40% เช่นกัน ทำให้อัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์อยู่ที่ 5.83% เอ็มโออาร์อยู่ที่ 6.30% และเอ็มอาร์อาร์อยู่ที่ 6.30% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน นี้เป็นต้นไป

นอกจากนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอี โดยให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแกลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื้อไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน และให้กู้เพิ่มเพื่อสภาพคล่องสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยกู้ได้เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 2 ปี ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ดูข่าวต้นฉบับ