อสังหาอีสานกลับสู่ยุค”บ้านสั่งสร้าง”

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 10.10 น.

 

 

             แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี63 คาดว่าจะชะลอตัว ซัพพลายในตลาดยังเหลืออีกมาก โดยเฉพาะบ้านระดับราคา 3 -5 ล้านบาท ในสต๊อกที่สร้างเสร็จแล้ว การพัฒนาโครงการใหม่ จะมีการชะลอตัวหลายโครงการเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสม ทั้งๆที่ ได้รับใบอนุญาตจัดสรร แล้ว และการพัฒนาโครงการใหม่ คงต้องคำนึงถึง เรื่องรูปแบบบ้านและระดับราคาขาย ตามความต้องการของตลาด และกำลังซื้อ เป็นเรื่องสำคัญ รูปแบบการพัฒนาโครงการ ใหม่ จะมีบ้านระดับราคาขายที่ 1 – 2 ล้าน เพิ่มมากขึ้น ตามกำลังซื้อในตลาดผู้บริโภค ส่วนโครงการคอนโด ในจังหวัดอุดรธานี ยังไม่มีการพัฒนาโครงการเกิดขึ้น

                  

ทั้งนี้ นายณัฐวัชร สวนสุจริต อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี   สภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสานตอนบน ในภาพรวม เช่น ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ฯลฯ ยังเป็นช่วงที่ต้องประคองตัว เพราะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องกำลังซื้อที่ลดลง ตามไปด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการปรับตัว และวิเคราะห์จากปัจจัยหลายด้าน อาทิ เช่น   ต้องดูว่าในภาพรวมตลาดการแข่งขัน เป็นอย่างไร เราจะสู้กับคู่แข่งได้ หรือไม่

              

รูปแบบบ้าน และ ราคาขายที่เหมาะสม ตามความต้องการของผู้บริโภค  การบริหารงานก่อสร้าง ต้องกลับไปสู่ยุคในอดีตที่ เรียกว่า “ บ้านสั่งสร้าง ” ไม่ใช้บ้านพร้อมอยู่ เนื่องจากลูกค้าที่ซื้อบ้านจะได้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินดาวน์ เมื่อบ้านสร้างเสร็จ เวลากู้สินเชื่อ ไม่ต้องใช้เงินเติมมากเท่าไหร่นัก เพื่อป้องกันปัญหาจากมาตรการ LTV·( สัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าบ้าน) สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะ โครงการ ที่มีบ้านสร้างเสร็จแล้วเหลือขายอยู่หลายหลัง คงต้องเร่งระบาย สต๊อกให้เร็ว หรืออาจต้องยอมคาดทุนกำไร เพื่อให้สามารถระบายบ้านในสต๊อกออกได้

                     

จากที่กล่าวมา ดูเหมือนสถานการณ์จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ต้องอย่าลืมว่า สถานการณ์ที่หนักกว่านี้ เช่นในปี2540 ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ต้องหยุดการก่อสร้างโครงการ ทั่วประเทศ แต่เราก็ยังผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ ลองมองในเชิงบวกบ้าง จะสังเกตเห็นว่า จำนวนลูกค้าที่เข้าชมโครงการ เพื่อซื้อบ้านไม่ได้ลดลง และยังเพิ่มขึ้น นั่นแสดงว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัย4 ที่ยังมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของคน ในการใช้ชีวิต เพียงแต่ เราต้องปรับตัวและมีความรอบครอบ ในการพัฒนาโครงการ ให้ตอบโจทย์ ผู้บริโภค และตลาดรวมของภาคอสังหาฯ

          มีตัวเลขและภาพรวมของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC ที่มีความเกี่ยวข้องกับของจังหวัดอุดรธานีว่า ในปัจจุบันนี้มีประชากรจำนวน 1,564,850 คน มากเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือนจำนวน 511,982 ครัวเรือน เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนเป็นอันดับ 4 ของภาคอีสาน และเป็นจังหวัดที่เป็ฯศูนย์กลางทางการค้า การลทุน การบริการ และการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอนุลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS และเป็น 1 ใน 3 ของสามเหลี่ยมมรดกโลก( บ้านเชียง อุดรธานี- เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว-และฮาลองเบย์ เวียดนาม)

           มีภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC และมีจ้อมูลที่เกี่ยวจ้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจว่า ในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการรวม 39 โครงการ  แยกเป็นโครงการบ้านจัดสรรจำนวน 34 โครงการ มีบ้านที่ห่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมขายจำนวน2967 หน่วย มูลค่า 11,843 ล้านบาท บ้านเดี่ยวราคา 1-1.5 ล้านบาท เป็นบ้านที่ขายดีและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  ในปัจจุบันมีบ้านจัดสรรประเภทต่างๆราคาต่างๆยังคงติดมือผู้ประกอบการหรือที่เรียกว่าเหลือขาย  1484 หน่วย มูลค่า 5918 ล้านบาท  อาคารชุด 5 โครงการ มีหน่วยห้องชุดพร้อมขาย 2864 หน่วย/ห้อง มูลค่า  5,889 ล้านบาท          มีเหลือติดมือผู้ประกอบการ 212 หน่วย/ห้อง มูลค่า 443 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะปล่อยขายต่อให้กลายเป็นหน่วยเหลือขาย หรือขายต่อ เปลี่ยนมือมากเพิ่มขึ้น เพราะส่วนหนึ่งซื้อเพื่อเก็งกำไร  แต่ผู้บริโภคยังไม่นิยมการอยู่อาศัยในอาคารชุด

           

   นอกจากนี้ก็มีข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ว่า มีโครงการบ้านจัดสรรของการเคหะแห่งชาติในพื้นทั่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 โครงการ มีหน่วยขายจำนวน 1596 หน่วย มูลค่า 1235 ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอีก 1 โครงการและปล่อยทิ้งโครงการ 1 โครงการ ไม่ได้มีการดำเนินการต่อ เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ทั้งๆที่โครงการได้มีการดำเนินเบื้องต้นไปแล้วหลายสิบเปอร์เซ็นต์ คือมีการถมพื้นที่ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ก่อสร้างถนนนพื้นที่ ก่อสร้างรั่ว คารที่ทำการ ป้กเสาพาดสายไฟฟ้าในบริเวณโครงการ ป้ายโครงการที่ปัจจุบันมีต้นไม้ปกคลุม ได้แก่โครงการบ้านเคหะแห่งชาติ บ้านช้าง ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี.ตั้งอยู่ริมถนนในชุมชนบ้านช้างตัดกับถนนสายรอบเมืองด้านทิศจะวันตก(สี่แยกบ้านจั่น-สามแยกหน้งบัวลำภู) ทั้งๆที่การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ถนนในโครงการ ปักเสาพาดสายไฟฟ้า อาคารที่ทำการโครงการ และอื่นๆ

ดูข่าวต้นฉบับ