อวกาศข้างบ้าน EP : 19 ข่าวอวกาศ ข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์วิเคราะห์รูปร่างของระบบสุริยะ และ ทุ่งไข่น้ำแข็ง

SPACETH.CO เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14.17 น. • SPACETH.CO
อวกาศข้างบ้าน EP : 19 ข่าวอวกาศ ข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์วิเคราะห์รูปร่างของระบบสุริยะ และ ทุ่งไข่น้ำแข็ง

ในสัปดาห์นี้อิงค์และนาวินมาคุยกันแบบเร็ว ๆ กับข่าวอวกาศในช่วงที่ผ่านมา เริ่มด้วยข่าวข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์ทั้งสองลำทำให้ทราบถึงรูปร่างของระบบสุริยะของเรา ตามด้วยข่าวทุ่งไข่น้ำแข็งที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกในตอนนี้ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

รับฟังได้ผ่าน

ผู้ดำเนินรายการ

จิรสิน อัศวกุล (อิงค์) และ นาวิน งามภูพันธุ์ (นิว)

เนื้อหา

  • ข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์ 1 และ 2 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์รูปร่างของระบบสุริยะของเราซึ่งจากการวิเคราะห์นั้นพบว่าระบบสุริยะมีรูปร่างคล้ายหัวกระสุนตามการเคลื่อนที่ของระบบสุริยะไปตามกาแลกซี่ทางช้างเผือก
  • ทุ่งไข่น้ำแข็งเกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นและวิกฤตทั่วโลก รวมถึงการที่นักวิทยาศาสตร์รวม 11,000 คนร่วมลงนามในภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ
ดูข่าวต้นฉบับ