อย.ไฟเขียวซื้อชุดตรวจเอชไอวีจากร้านขายยา

new18 อัพเดต 18 เม.ย. 2562 เวลา 12.07 น. • เผยแพร่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11.10 น. • new18
อย.ไฟเขียวซื้อชุดตรวจเอชไอวีจากร้านขายยา
อย. ไฟเขียวประชาชนซื้อชุดตรวจเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากร้านขายยา หวังนำไปสู่การรักษาและป้องกันที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

อย. ไฟเขียวประชาชนซื้อชุดตรวจเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากร้านขายยา หวังนำไปสู่การรักษาและป้องกันที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ทันทีนั้น สาระสำคัญคือการกำหนดมาตรฐานของชุดตรวจ เรื่องการจัดให้มีการติดฉลากคำแนะนำ การสาธิตวิธีใช้ การอ่านผล รวมถึงคำเตือนต่างๆ ซึ่งประการสำคัญคือให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อเครื่องดังกล่าวได้ในร้านขายยาเพื่อนำมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ด้วยตัวเอง จากเดิมที่ไม่สามารถทำได้ต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่ใช้เครื่องตรวจดังกล่าวแล้วพบว่ามีปฏิกิริยาต้องได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้อีกครั้งหนึ่ง

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า การยุติปัญหาเอดส์โดยปลดล็อกให้ประชาชนการเข้าถึงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทางเลือกในการตรวจคัดกรองแทนที่ต้องไปตรวจ ณ สถานพยาบาล เท่านั้น ทำให้ประชาชนทราบถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีโอกาสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น แต่ในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเพื่อรู้สถานการณ์การติดเชื้อเร็วจะทำให้สามารถเริ่มรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ