โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ดูดวง

อภินิหาร “หลวงปู่ทวด” เหยียบน้ำทะเลจืด กันภัย ไล่ทุกข์ เรียกเงิน

Horoworld

เผยแพร่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 00.59 น. • horoworld
อภินิหาร “หลวงปู่ทวด” เหยียบน้ำทะเลจืด กันภัย ไล่ทุกข์ เรียกเงิน

วันนี้จะพาชาวHoroworldไปเปิดตำนานหลวงปู่ทวด สมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งไสยเวทและพุทธศาสตร์ แห่งกรุงศรีอโยธยา ต้นกำเนิดตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และความศักดิ์สิทธิ์ของสุดยอดพระเครื่องคุ้มครองป้องภัย เสริมดวงชะตาให้อุดมโชคลาภที่คนนิยมบูชาแม้เวลาจะผ่านไปกว่า 400ปีแล้ว

 

- ประวัติหลวงปู่ทวด

- เล่าขานตำนานหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

- ไหว้หลวงปู่ทวดทั่วไทย

- อานุภาพของพระเครื่องปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

- คาถาบูชาหลวงปู่ทวด

 

ประวัติหลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) เดิมท่านชื่อปู ท่านเกิดที่ตำบลพะโคะ อำเภอจะทิ้งพระ (ปัจจุบัน คือ สทิงพระ) จังหวัดสงขลา เมื่อวันแรม ๑๐ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๑๒๕ เวลา ๙ นาฬิกา บิดาของท่านเป็นมุสลิม ชื่อหู มารดาของท่านเป็นชาวพุทธ ชื่อจันทร์ ท่านเป็นบุตรคนเดียวของมารดาบิดา ตอนให้กำเนิดท่านนั้น มารดาของท่านอายุ ๔๕ ปีแล้ว

 

หลวงปู่ทวดเริ่มเรียนหนังสือที่วัดดีหลวง ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ท่านชอบการบวชเป็นพระมาแต่เด็ก เห็นพระสวดมนต์ก็คิดว่าดี จึงไปขออนุญาตพ่อแม่ บวชเณร แรกๆ ก็เพื่อทดลอง แต่เมื่อบวชแล้ว กลับไม่ยอมสึก ที่เป็นดังนี้คงจะเป็นด้วยบารมีเก่า ที่ท่านจะสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ หรือจะได้เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) จึงช่วยให้ไม่อยากสึก

 

หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) บวชที่อำเภอจะทิ้งพระ ตอนที่ท่านบวชเณรนั้นมารดาบิดาของท่านมีอายุ ๕๐ ปีเศษแล้ว ตอนท่านบวชเป็นพระ มารดาของท่านมีอายุ ๖๐ ปีเศษ เมื่อบวชแล้วท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนอายุได้ ๒๕ ปี ระหว่างที่บวชอยู่นี้ มารดาบิดาของท่านชรามากแล้วและมีท่านเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นความหวังที่จะให้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา และหวังให้ท่านเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปขอร้องให้ท่านสึก บิดามารดาไปอ้อนวอนขอให้ท่านสึกถึงหน้ากุฏิ แต่ท่านไม่ยอมสึก

 

ท่านถือว่าขนาดพระพุทธเจ้าเป็นถึงเจ้าชาย และมีพระนางพิมพา พระราหุล แล้ว ยังทรงสละราชบัลลังก์ ออกบวชได้ แล้วท่านเป็นบุคคลธรรมดา จะบวชให้ตลอดไปมิได้หรือ นอกจากนี้ ท่านยังถือว่า การบวชของท่านนี้ย่อมอำนวยประโยชน์อันสูงกว่าประโยชน์ในทางโลก ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสละมารดาบิดาของท่านไปอยู่สงขลา ท่านอยากสอบเป็นมหาอาจารย์ต่อมาท่านได้เดินทางไปเมืองอโยธยา

 

ที่เมืองอโยธยา ท่านไปศึกษาวิชาการต่างๆ อยู่ที่วัดพุทไธศวรรย์ วัดพุทไธศวรรย์นี้เป็นวัดหลวงที่พระเจ้าอู่ทองได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงมาจากกรุงสุโขทัย พระเจ้าอู่ทองได้ทรงเสด็จมาทางเมืองแพร่ แล้วมาสร้างวัดนี้ จากนั้นแล้วทรงสร้างกรุงอโยธยาเป็นเมืองหลวง

 

พระเจ้าอู่ทองมักเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลยังวัดนี้เสมอๆ และได้ทรงพบกับหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด) เป็นที่สบอัธยาศัยกัน ในที่สุด พระเจ้าอู่ทองทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน พ.ศ.๒๑๘๑ ต่อมา ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณ ตอนนี้ท่านจึงได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดของท่านที่สงขลาอีกครั้งหนึ่ง

 

เล่าขานตำนานหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

ที่มาของสมญานาม “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” เกิดจากในอดีตการเดินทางจากสงขลามาอยุธยานั้นจะต้องเดินทางทางเรือและใช้เวลาเป็นปี ครั้งนั้นลูกเรือชาวมุสลิมของเรือลำที่หลวงปู่ทวดเดินทางมาด้วย มัวแต่ตั้งวงเล่นไพ่จนลืมเตรียมน้ำจืดไว้กินไว้ใช้บนเรือ เมื่อออกเดินทางจึงไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้กัน แล้วพาลมากล่าวหาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมีภิกษุร่วมเดินทางมาด้วย ทำให้พวกเขาจะพากันอดน้ำตาย คิดได้ดังนั้นจึงคิดไล่หลวงปู่ทวดลงจากเรือ หลวงปู่ท่านจึงได้อธิษฐานว่า “หากแม้ข้านี้สามารถที่จะสืบต่ออายุพุทธศาสนา ทำงานให้ศาสนารุ่งเรือง ขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ำจืดเถิด” แล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเล น้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้นกลายเป็นน้ำจืด พวกชาวเรือสำเภานั้นจึงได้ตักขึ้นไว้ใช้ในเรือ ๑๓ โอ่ง มีน้ำใช้ตลอดทางจนถึงอโยธยา และด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เองท่านจึงได้รับสมญานามว่า“หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด”

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการแก้ปริศนาธรรมที่ช่วยให้อโยธยารอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น เล่ากันว่าหลังจากมาอยู่อโยธยาได้ ๒ ปี (นับจาก พ.ศ.๒๑๘๑) ชาวลังกาได้ทาล้อมเมืองอโยธยาไว้ และได้ตั้งปริศนาธรรมท้าพนันเอาเมืองอโยธยา เมื่อพระเจ้าแผ่นดินคิดไม่แตก ก็ได้นิมนต์พระภิกษุปู หรือ ราโม ธัมมิโก ที่วัดพุทไธศวรรย์ มาช่วยแก้ปริศนาธรรม หลวงปู่ทวดได้กู้บ้านเมืองไว้โดยอธิษฐานว่า *“ถ้าหากท่านมีบารมีจะช่วยได้ก็ขอให้เกิดปัญญาแก้ไขปริศนาธรรมออก” *

 

ในที่สุดท่านก็แก้ปริศนาธรรมได้ กรุงอโยธยาไม่ต้องตกเป็นของชาวลังกา ด้วยคุณความดีของท่านในด้านต่างๆ รวมตลอดทั้งที่ได้กล่าวมานั้น พระรามาธิบดีที่ ๒ (โอรสพระเจ้าอู่ทอง)จึงได้ทรงสถาปนาให้ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงอโยธยาทรงพระนามว่า “สมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์”

ไหว้หลวงปู่ทวดทั่วไทย

1.หลวงพ่อทวดแห่งพุทธอุทยานมหาราชอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3.หลวงปู่ทวด วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

4.หลวงปู่ทวด วัดแม่ตะไคร้อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

5.หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด *วัดช้างให้ * อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

อานุภาพของพระเครื่องปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

กล่าวกันว่าหากผู้ใดบูชาด้วยจิตศรัทธา หมั่นทำบุญทำทานและปฏิบัติตนเป็นคนดี ท่านก็จะยิ่งเมตตาให้มีฤทธิ์ดังนี้

1.แคล้วคลาด

2.มหาเมตตา

3.อุดมโชคลาภ

4.บำบัดโรคภัย

 

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)

** 

ขอบพระคุณรูปภาพจาก **https://www.tumsrivichai.com/

 

อ้างอิงข้อมูลจาก http://dhamma-free.blogspot.com/2011/08/blog-post.html
*วิเคราะห์ดวงคุณโดยหมอดู Horoworld โทร
1900-111-116(15บ./นาที)

ติดตามเช็คคำทำนายดวงดีๆ ได้ที่นี่
www.horoworld.com

Facebook : Horoworldfanpage
Line : @horoworld
IG : horoworld
Twitter : horoworld

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น