อนาคตใหม่รอด ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่ยุบพรรค

Mango Zero เผยแพร่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 05.38 น. • Mango Zero

‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ วินิจฉัยไม่ปรากฎการล้มล้างการปกครอง และไม่ปรากฎการมีแนวคิดปฎิกษัตริย์นิยม ของพรรคอนาคตใหม่

จากการยื่นคำร้องคดีของนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 โดยใช้หลักฐานกล่าวอ้างว่า ข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ยอมใช้คำว่า ‘ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ แต่ใช้คำว่า ‘ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ’

รวมถึงนโยบายพรรคที่จะให้ประเทศไทยลงนามสัตยาบันเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งไม่ยกเว้นสถานะประมุขของรัฐในการพิจารณาคดีของศาลระหว่างประเทศ

และตราสัญลักษณ์พรรคที่มีความคล้ายกับสมาคมอิลลูมิเนติ องค์กรลึกลับในทฤษฎีสมคบคิดที่มีแนวคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นเหตุให้คดีนี้ถูกเรียกว่าคดี ‘อิลลูมิเนติ’ รวมไปถึงคำให้สัมภาษณ์ การปราศัย และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และปิยบุตร แสงกนกกุล มาประกอบอีกด้วย

โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง ต่อพรรคอนาคตใหม่ว่ามีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 (1) รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และกรรมการบริหารพรรค

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 ทั้งประเด็นข้อบังคับพรรค หรือประเด็นการกระทำของผู้ถูกร้อง ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างสถาบันการปกครอง จึงให้ยกคำร้อง

แต่นอกจากนี้พรรคอนาคตใหม่ยังมีอีกหนึ่งที่คดีที่รอคำพิพากษาในวันที่ 20 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น. จากกรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีความผิดมาตรา 92 (3) 

เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ (ตามมาตรา 72) ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเท่ากับว่าคดีเงินกู้ 191.2 ล้านนั้นอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ได้

ที่มา : The Momentum

 

ดูข่าวต้นฉบับ