อนาคตใหม่ซัดรัฐบาล สอบตกแก้น้ำท่วม

ช่อง 7 อัพเดต 16 ก.ย 2562 เวลา 08.17 น. • เผยแพร่ 16 ก.ย 2562 เวลา 08.17 น. • Ch7
อนาคตใหม่ซัดรัฐบาล สอบตกแก้น้ำท่วม
อนาคตใหม่ซัดรัฐบาล สอบตกแก้น้ำท่วม

น.ส.พรรณิการ์ วาณิช  โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า รัฐบาลสอบตกในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีสาน 4 เรื่อง คือการแจ้งเตือนภัย ไม่มีการรวมศูนย์สั่งการที่เป็นเอกภาพ ให้ข้อมูลไปคนละทิศคนละทาง , เรื่องที่สอง ขาดการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจากภาครัฐ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากเอกชนมากกว่าภาครัฐ
เรื่องที่สาม คือ ขาดการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ทั้งที่มีการตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำขึ้นมา ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถจัดการทรัพยากรน้ำ และสำนักงานทรัพยากรน้ำจึงต้องทบทวนการทำหน้าที่
เรื่องที่สี่คือ การบริหารจัดการขวัญกำลังใจประชาชนที่ประสบภัย รัฐบาลไม่ให้ความใส่ใจและให้ความมั่นใจว่าจะเยียวยาหลังน้ำลดกับประชาชนที่กำลังประสบกับภัยอย่างไร

ดูข่าวต้นฉบับ