องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงกรณีเหตุชุมนุมประเด็นในการปราศรัยไม่ขัดต่อกฎหมาย

SpringNews อัพเดต 12 ส.ค. เวลา 02.52 น. • เผยแพร่ 12 ส.ค. เวลา 02.52 น. • SpringNews
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงกรณีเหตุชุมนุมประเด็นในการปราศรัยไม่ขัดต่อกฎหมาย

วันที่ 11 ส.ค. 2563 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลง กรณีเหตุการณ์ชุมนุม "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" มีการปราศรัยที่ไม่เหมาะสมตามโบราณประเพณี

จากกรณีเหตุการณ์การชุมนุมล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีกระแสข่าวภายในงานดังกล่าว ว่ามีการปราศรัยในประเด็นที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมตามโบราณประเพณีที่สืบต่อกันมา ซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานราชการ แก่นักศึกษาในการชุมนุมครั้งนี้ มีความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย แต่เป็นการแสดงออกซึ่งสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิ่งที่ปราศรัยออกไปนั้น เป็นพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยและมีเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติทั้งสิ้น

ในส่วนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราทราบดีถึงแรงกดดันมหาศาลที่ส่งไปยังคณะผู้บริหาร เรารู้สึกเห็นใจกับสิ่งที่พวกท่านต้องเผชิญและแก้ไข ซึ่งเราอยากจะย้ำกับทางผู้บริหาร ว่าทางผู้บริหารไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบตามที่สังคมกดดัน เราในนามนักศึกษาธรรมศาสตร์ขอให้คณะผู้บริหารยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ความถูกต้องและเป็นธรรม

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาดั่งคำมั่น ที่เรามีให้ต่อทุกคน และพร้อมจะเผชิญปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ความถูกต้องและเป็นธรรมให้อยู่คู่กับเรา ธรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป

"ธรรมศาสตร์จะไม่ทน"
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ