องค์การนักศึกษามธ. ยัน จัดม็อบเย็นนี้ จี้ รัฐบาลยุบสภา จัดเลือกตั้งใหม่ทันที

BRIGHTTV.CO.TH เผยแพร่ 14 ส.ค. เวลา 07.33 น. • Bright Today
องค์การนักศึกษามธ. ยัน จัดม็อบเย็นนี้ จี้ รัฐบาลยุบสภา จัดเลือกตั้งใหม่ทันที

ธรรมศาสตร์ 14 ส.ค.63 เพจ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า  [ประชาสัมพันธ์] #เย็นนี้ยังมีMOB(ยืนยันจากคณะผู้จัด)

#จุฬามาแล้ว💗 #SPIRITOFCHULA

เสาหลักจะหักเผด็จการ

[Scroll down for english]
แม้การจัดงานครั้งนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและแรงกดดันจากทางมหาวิทยาลัย เรายังคงยืนยันว่าเราจะจัดงานนี้ขึ้น เพื่อแสดงจุดยืนและพลังของพวกเรา

เราจะอยู่เคียงข้างเพื่อนของเรา
มิตรภาพระหว่างจุฬาฯกับธรรมศาสตร์จะต้องไม่เป็นเพียงคำพูดสวยหรูในงานฟุตบอลประเพณีเท่านั้น แต่เมื่อเพื่อนลุกขึ้นสู้เราจะต้องยืนเคียงข้างเพื่อปกป้องเพื่อนของเรา เพื่อการเรียกร้องมาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมอันประชาชนทุกคนพึงมีและได้รับการคุ้มครอง

เราทุกคนจะต้องไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐข่มเหง รังแกประชาชนผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายสากล
คณะจุฬาฯ และ Spring Movement ยังคงยืนยันยึดมั่นใน3 ข้อเรียกร้อง
1. รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย
2. รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากความต้องการของประชาชน
3. รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” นำมาสู่การเลือกผู้แทนบนกติกาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอีกครั้ง

บนหลักของ 2 จุดยืน คือ
1. ต้องไม่มีการทำรัฐประหาร
2. ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
มาร่วมกับเรา
มาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงอย่างแท้จริง
14 สิงหาคม 2563
16.00 น. ณ ลานพระบรมรูป2รัชกาล
#เสาหลักจะหักเผด็จการ

ดูข่าวต้นฉบับ