องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์นายกฯเอาผิดจนท.บกพร่องคดี'บอส'

แนวหน้า เผยแพร่ 04 ส.ค. เวลา 12.45 น.

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯเรียกร้องนายกฯสั่งการให้เอาผิดเจ้าหน้าที่ที่บกพร่อง และผิดพลาดในการทำคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  หรือ ACT ออกแถลงการณ์กรณีตํารวจและอัยการไม่สั่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตฉบับที่ 2 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุ ดังนี้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชื่นชมคําแถลงของคณะอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา กรณีขับรถชนดาบตํารวจวิเชียร กลั่นประเสริฐ จนเสียชีวิตคาที่ โดยอัยการสูงสุดมีคําสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม เนื่องจากมีกรณีการเสพโคเคนที่ยัง ไม่สิ้นอายุความ และจากการปรากฏของพยานหลักฐานใหม่เรื่องการพิสูจน์ความเร็วของรถเฟอร์รารี่ ที่มิได้บันทึกไว้ในสํานวนคดีเดิม โดยในคําแถลงมีการระบุอย่างชัดเจนว่ามิใช่การรื้อฟื้นคดีแต่เป็นการส่งฟ้องใหม่เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด

คําแถลงครั้งนี้ ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อคณะอัยการสูงสุดเป็นอย่างยิ่ง ทําให้คนไทยทั้งประเทศ ยังมีความหวังต่อกระบวนการยุติธรรม  อย่างไรก็ตามการส่งฟ้องใหม่ไม่สามารถลบล้างความผิดเก่าของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีจนเกิดความเสื่อมเสียที่น่าอดสูครั้งนี้ได้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียกร้องให้มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในทุกหน่วยงานที่ทําให้เกิดความบกพร่อง และผิดพลาดได้ถึงขนาดที่ทําให้หนึ่งในสถาบันสูงสุดของ ประเทศเสื่อมเสียภาพลักษณ์ รวมทั้งประเทศไทยถูกดูแคลนจากนานาชาติ  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นตัวอย่าง การลงโทษที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียนเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาสั่งการ ให้นําเจ้าหน้าที่ผู้ทําผิดมาลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคต โดยขอให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว และโปร่งใสเพื่อดํารงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศ อันจะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล และในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดั่งที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้

ดูข่าวต้นฉบับ