หายนะรอเบื้องหน้า!'เจ๊ดา'งัดกฎหมายอบรมส้มหวานหยุดทำผิดเลิกลงถนน

ไทยโพสต์ อัพเดต 13 ธ.ค. 2562 เวลา 01.00 น. • เผยแพร่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 00.59 น. • ไทยโพสต์

13ธ.ค.62- “เจ๊ดา อนาคตจันท์” ซึ่งเป็นเพจสนับสนุน นางลัดดา จตุอุทัยศรี หรือ “เจ๊ดา” นักธุรกิจเจ้าของโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี อดีตสมาชิกพรรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ เงินกู้ ไม่ใช่รายได้ "เข้าใจถูกต้องแล้ว" และเงินกู้ไม่ใช่(เงิน)รายได้ที่ถูกต้องของพรรคการเมืองด้วย ตาม ม.62 พรป.พรรคการเมือง รายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายมีเพียง 7 ข้อ "เท่านั้น"

ม.72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งฯ รับ บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย

พรรคและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรค ควรรู้กฎหมาย ม.62 ก่อนว่า การจะรับเงินเข้าพรรคโดยวิธีการกู้เงินนั้น "ไม่ได้" เพราะไม่เข้าเงื่อนไข ม.62 อันเป็นมาตรา ที่บอกที่มาที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดของเงิน ที่จะนำมาใช้ดำเนินงานทั้งหมดในพรรค

และถ้าผู้บริหารของพรรครู้ จะต้องไม่ยอมให้พรรคกู้ยืมเงินจากใคร ถ้า "กู้เงิน" ก็ถือเป็น "ประโยชน์อื่นใด" ตาม ม.72 และเป็นประโยชน์อื่นใดที่พรรคได้มาโดยไม่ชอบ ตามมาตรา 62

ด้วยพรรคและผู้มีตำแหน่งของพรรคควรรู้ว่า การกู้เงินเป็นการได้เงินเข้าพรรคโดยไม่ชอบ แต่ยังปล่อยให้มีการกู้เงินมาใช้จ่าย ในการดำเนินงานของพรรค "จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 72 ของพรป.ฯ"

เจ๊ฟังท่านเลขฯแถลงข่าว ด้วยอารมณ์ที่ไม่ดี เจ๊ย้อนนึกถึงวันที่พรรค ได้กระทำกับทีมงานของเจ๊ พรรคสร้างหลักเกณฑ์ที่ดูดี ให้เราปฏิบัติตาม เราปฏิบัติตามด้วยความอดทนแม้มีปัญหามาก เราร้องเรียนความไม่ปกติ และเรื่องไม่เป็นธรรม พรรคไม่ฟังเสียงเรียกร้องความยุติธรรมจากเรา พรรคตัดสินตามธงที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น

เหตุการณ์ช่างคล้ายคลึงกัน แต่… ตอนนั้นเจ๊ทำตามกฎเกณฑ์ด้วยความตรงไปตรงมา ส่วนพรรค ไม่ทำตามหลักเกณฑ์ที่ตนเองตั้งขึ้น เจ๊ตัดสินใจเดินบนความถูกต้องออกมาสู้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเดือดร้อนประชาชนคนใด

แต่ด้วยกรรมที่พรรคเคยทำกับเจ๊และทีมงาน พรรคก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะทำตามหลักเกณฑ์เช่นเคย แต่เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายบ้านเมือง ใช้คำพูดบิดเบือน แก้ตัวให้ดูดี เหมือนไม่ได้ทำผิด เรียกความสงสารจากผู้ที่ยังสนับสนุน และประสงค์ในการต่อสู้ทั้งทางที่ถูกและผิด

การสู้ด้วยการตั้งใจดีทำงานในสภานั้นถูกต้อง การต่อสู้ตรงไปตรงมาทางคดีนั้นถูกต้อง แต่การพูดปลุกระดมให้คนออกปกป้องตนเอง บนท้องถนนนั้นไม่ถูกต้อง ขอให้หยุดทำในสิ่งที่ผิดเสียที

เพราะกรรมที่ทำความผิดบาปที่ผ่านมา กำลังตามสนองพวกท่าน กงกรรมกงเกวียน เหมือนหนังเรื่องเก่า ที่เคยฉายกับเจ๊ กำลังฉายซ้ำที่ท่านเอง แต่การเดินทางของเจ๊ กับการเดินทางของพรรค ไม่เหมือนกัน พรรค…คือการเดินทาง…ที่ผิด

ถ้ากลับตัว กลับใจ คิดใหม่ให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ ปลดโซ่ตรวนแห่งความเห็นผิดเป็นชอบออกไป เจ๊บอกเลยว่ายังทัน และพอจะลดจากหนักเป็นเบา ถ้าไม่…แล้วยังข้ามจุดนี้ไปด้วยการทำผิดอีก ความผิดบาปนั้นจะหนักหนาสาหัสมาก หายนะกำลังรอเบื้องหน้าการเดินทางของพรรค "แน่นอน"

 

ดูข่าวต้นฉบับ