หญิงอเมริกัน 7% มีเซ็กซ์ครั้งแรกโดยไม่สมัครใจ ส่วนหญิงไทยถูกล่วงละเมิดทางเพศ วันละ 7 คน

The Momentum อัพเดต 20 ก.ย 2562 เวลา 16.13 น. • เผยแพร่ 20 ก.ย 2562 เวลา 16.13 น. • THE MOMENTUM TEAM

ผลสำรวจล่าสุดเปิดเผยว่า ผู้หญิงอเมริกัน7% หรือคิดเป็น1 ใน16 คน มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่สมัครใจ นักวิจัยเตือนว่าประสบการณ์นี้ส่งผลทางสุขภาพทั้งกายและใจในระยะยาวต่อผู้หญิง

งานวิจัยนี้เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาคมแพทย์อเมริกัน(JAMA Internal Medicine) เมื่อวันที่16 กันยายนที่ผ่านมา โดยทำการสำรวจผู้หญิงอเมริกันอายุ18-44 ปี จำนวน13,310 คนที่ตอบแบบสอบถามด้านสุขภาพระดับชาติของรัฐบาลระหว่างปี2011-2017 ก่อนขบวนการเคลื่อนไหว#Metoo แต่ไม่มีข้อมูลด้านความสัมพันธ์อื่นๆ และไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ชาย

ประสบการณ์เพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่สมัครใจของผู้หญิงอยู่ที่อายุเฉลี่ย15 ปี ส่วนผู้ชายมากกว่านั้นหลายปี ผู้หญิงเกือบครึ่งหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจบอกว่า มันเริ่มจากการถูกทำให้ล้มตัวลง และผู้หญิงเกินครึ่งบอกว่าถูกกดดันด้วยคำพูดให้ร่วมเพศ ทั้งที่ไม่อยากทำ

ลอว์รา ฮอว์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่า ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะมีการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการทำแท้ง รวมทั้งปัญหาสุขอนามัยด้านการเจริญพันธุ์มากกว่าคนที่ไม่ถูกบังคับ มีผู้หญิงเกือบ16% ที่มีปัญหาสุขภาพในอัตราที่มากกว่าผู้หญิงทั่วไป2 เท่า

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจส่งผลทั้งทางกายและจิตใจ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบระยะยาวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งการเข้าสังคม ความรู้สึกว่าตนเองไร้อำนาจ การถูกตีตรา ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา ฮอว์คยังบอกว่า ผู้ชายควรถูกสอนให้มีทักษะการสื่อสารเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์

ข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สหรัฐอเมริการะบุว่าในช่วงชีวิตหนึ่ง1 ใน5 ของผู้หญิงอเมริกันมีประสบการณ์ถูกข่มขืนและเกือบครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นตอนที่อายุต่ำกว่า18 ปี

นอกจากนี้รายงานประจำปีProgress of the World’s Women ของU.N. Women ยังเปิดเผยว่าผู้หญิง3 ล้านคนทั่วโลกถูกคู่สมรสข่มขืนและไม่ผิดกฎหมาย ในขณะที่องค์การอนามัยโลกทำการสำรวจปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ใน10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พบว่า ผู้หญิงอายุระหว่าง15-19 ปี มีความเสี่ยงที่จะถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ โดยคู่รักหรือแฟนมากที่สุด 

และจากรายงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พบว่า ผู้หญิงไทยถูกละเมิดทางเพศ ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ วันละไม่น้อยกว่า7 คน และมีตัวเลขของผู้หญิงที่เข้ารับการบำบัดรักษา และแจ้งความร้องทุกข์ สูงถึงปีละ30,000 คน 

ที่มา:

https://time.com/5678524/american-women-forced-sexual-encounters

https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2019/09/19/over-million-women-us-say-their-first-sexual-experience-was-rape/

https://edition.cnn.com/2019/09/16/health/sexual-initiation-forced-united-states-study/index.html

https://www.thaihealth.or.th/Content/45786-สถิติ%20′ความรุนแรงทางเพศ‘%20ของไทยยังน่าห่วง.html

ภาพ  : gettyimages

ดูข่าวต้นฉบับ