ส.ว.ขยายเวลา 30 วัน สอบประวัติ3ชื่อเสนอเป็นตุลาการศาลรธน.

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 06.15 น.

ในการประชุมวุฒิสภา มีมติตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง. ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ จำนวน 15 คน อาทิ นายถวิล เปลี่ยนสี ส.ว., นายธานี สุโชดายน ส.ว., พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. , นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. เป็นต้น โดยกำหนดระยะเวลาทำงาน รวม 60 วันและให้นัดประชุมกมธ. นัดแรก วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

นอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติให้ กมธ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ที่มี พล.อ.อู๊ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธาน กมธ. ให้ขยายเวลาการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ออกไปอีก 30 วัน จากที่กมธ.ฯ จะครบกำหนดเวลาตรวจสอบ วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากมีประเด็นสำคัญที่ กมธ. ต้องตรวจสอบรายละเอียด และข้อมูล ข้อเท็จจริงให้รอบคอบ ทั้งนี้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีจำนวน 3 คน คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา, นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และ นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่ประชุมวุฒิสภา ได้เห็นชอบ ตั้งกมธ. วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 30 คน อาทิ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ส.ว., พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ส.ว., ม.ล.สกุล มาลากุล ส.ว., ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ส.ว. เป็นต้น โดยได้นัดประชุมนัดแรกวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 13.30 น. ทั้งนี้หลังจากพิจารณาวาระตามระเบียบวาระแล้วเสร็จ เลขาธิการวุฒิสภา ได้อ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ และปิดประชุมวุฒิสภาเวลา 11.45 น.

ดูข่าวต้นฉบับ