ส.ป.ก. ไร้อำนาจเอาผิด ปารีณา ปัดเอื้อประโยชน์ โยนกรมที่ดิน-ป่าไม้ร้องทุกข์

ไทยรัฐออนไลน์ - Politics อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 07.43 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 07.43 น.
ภาพไฮไลต์

ส.ป.ก. ชี้แจง ไม่มีอำนาจหน้าที่เอาผิด “ปารีณา ไกรคุปต์” เผย เมื่อมอบที่ดินคืนก็จบ โยนกรมที่ดินและป่าไม้ ต้องเป็นผู้ร้องทุกข์ดำเนินคดี

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า กรณีการครอบครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยประกอบธุรกิจเป็นฟาร์มไก่ชื่อ “เขาสนฟาร์ม” ในพื้นที่ ส.ป.ก.นั้น ขอยืนยันอีกครั้งว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อ พ.ศ. 2554 โดย น.ส.ปารีณา ได้ครอบครองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 การครอบครองเกิดขึ้นก่อนการตราพระราชกฤษฎีกาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงไม่เป็นผิดฐานบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก. คือการรวบรวมที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปเพื่อนำมาจัดให้กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อ น.ส.ปารีณา ส่งมอบที่ดินคืนให้กับ ส.ป.ก. การดำเนินการในส่วนของ ส.ป.ก. จึงสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ การครอบครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา จะไม่เป็นความผิดพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แต่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น อาทิ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และพระราชบัญญัติป่าไม้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. แต่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินและกรมป่าไม้

ดังนั้น กรมที่ดินและกรมป่าไม้ จะต้องไปร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเป็นเหตุผลที่ ส.ป.ก. มิได้ดำเนินคดีอาญากับ น.ส.ปารีณา โดยการไม่ดำเนินคดีมิได้เป็นการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหาก แต่เนื่องจาก ส.ป.ก. ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ