ส่องความเห็น BusinessToday Quick Poll ปชช. เห็นด้วยกับ 7 รัฐมนตรีใหม่ หรือไม่ ?

Businesstoday เผยแพร่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 03.00 น. • Businesstoday
ส่องความเห็น BusinessToday Quick Poll ปชช. เห็นด้วยกับ 7 รัฐมนตรีใหม่ หรือไม่ ?

หนังสือพิมพ์ BusinessToday สำรวจความคิดเห็นแฟนเพจถึงกรณี ประกาศแต่งตั้ง 7 ตำแหน่ง รัฐมนตรีใหม่ ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม โดยรัฐมนตรีใหม่ที่เป็นที่จับตามอง คือ นายปรีดี ดาวฉาย ที่ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ถูกสังคมจับตามองจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

จากผลสำรวจ BusinessToday Quick Poll สอบถามความเห็นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า แฟนเพจถึง 72% ไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีใหม่ 7 ตำแหน่ง และ 28% เห็นด้วย โดยความเห็นส่วนหนึ่งระบุว่า "ขอรอดูผลงานหลังจากนี้" และมีบางส่วนเห็นด้วยกับบางตำแหน่งใหม่และไม่เห็นด้วยกับบางตำแหน่ง

สำหรับประกาศแต่งตั้ง 7 รัฐมนตรีใหม่ เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนอกจาก 3 รัฐมนตรีใหม่ ข้างต้นแล้ว ยังมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองนายกรัฐมนตรี , นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน , นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อ่าน : โปรดเกล้าฯรัฐมนตรีใหม่ 7 ตำแหน่ง ‘ปรีดี’นั่งรมว.คลัง

ดูข่าวต้นฉบับ