ส่งทีมจิตแพทย์ ดูแลผู้ประอุทุกภัยชาวอุบลฯ มีอาการซึมเศร้า 50 คน

Thai PBS อัพเดต 15 ก.ย 2562 เวลา 08.32 น. • เผยแพร่ 15 ก.ย 2562 เวลา 08.32 น. • Thai PBS
ส่งทีมจิตแพทย์ ดูแลผู้ประอุทุกภัยชาวอุบลฯ มีอาการซึมเศร้า 50 คน

วันนี้ (15ก.ย.2562) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าขณะนี้หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วม ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ส่งทีมดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(MERT) ทีมสุขภาพจิต ทีมควบคุมป้องกันโรค และทีมหมอครอบครัว ออกดูแลให้ประชาชนปลอดภัย เฝ้าระวังโรคระบาดและไม่มีปัญหาขาดยา หากมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบ้านน้ำท่วมสูง ให้รับมานอนที่โรงพยาบาล พร้อมจัดส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

มีทีมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ประเมินปัญหาดูแลเยียวยาด้านจิตใจ มีทีมควบคุมป้องกันโรคเคลื่อนที่เร็วกรณีสงสัยมีโรคระบาด มีการเฝ้าระวัง แนะนำประชาชนกำจัดขยะและขับถ่าย น้ำดื่มสะอาด การกินอาหารปรุงสุกใหม่ หากเป็นอาหารกล่องที่ทำแจกต้องไม่มีกลิ่น ไม่บูดเสียก่อนรับประทานทุกครั้ง

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีศูนย์พักพิงชั่วคราวใน 8 อำเภอรวม 58 แห่ง ได้จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ 298 ครั้ง ผู้มารับบริการ 5,461คน ทีมหมอครอบครัวและ อสม.ออกเยี่ยมบ้าน 1,841 หลัง ให้สุขศึกษา 4,890คน ประเมินสุขภาพจิต 6,748 คน พบเครียดสูง 247 คน ต้องติดตามต่อเนื่อง ซึมเศร้า 50 คน ต้องติดดูแลพิเศษ 112 คน

ทั้งนี้ ได้สำรวจพบมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหลายรายเส้นทางถูกตัดขาดหรืออยู่ในพื้นที่มีน้ำท่วมสูง ให้รับตัวผู้ป่วยออกมาดูแลและนอนพักค้างที่โรงพยาบาล รวมทั้งจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง อาทิ โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ โรคไต หอบหืดไม่ให้ขาดยา และให้ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โดยขนย้ายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ไว้ที่สูง สำรองยา เตรียมพื้นที่ชั้น 2 ไว้หากต้องย้ายจุดให้บริการผู้ป่วย พร้อมทั้งเตรียมน้ำ อาหารเพิ่มไว้ 2 เท่า เตรียมพื้นที่จัดจุดบริการผู้ป่วยนอกเชิงรุก 

ดูข่าวต้นฉบับ