นายก อบจ.อุดรธานี ห่วงใยพี่น้องประสบอุทกภัย นำทีมลุยแจกถุงยังชีพ พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือ

สยามรัฐ อัพเดต 17 ส.ค. เวลา 15.17 น. • เผยแพร่ 17 ส.ค. เวลา 15.17 น. • สยามรัฐออนไลน์
นายก อบจ.อุดรธานี  ห่วงใยพี่น้องประสบอุทกภัย นำทีมลุยแจกถุงยังชีพ พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือ

วันนี้ (17 ส.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายบารมี อินทรสมบัติ ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ,นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี ,นายสมภพ ร่วมญาติ นายอำเภอนายูง ,นายเข็มทอง ใจหาญ และ นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขตอำเภอนายูง จ. อุดรธานี และผู้นำท้องถิ่น นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขต ต.นาแค และ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี จำนวน 460 ชุด

โดยจุดที่ 1 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี จำนวน 238 ชุด และจุดที่ 2 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี จำนวน 222 ชุด
นอกจากนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ยังได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ออกแจกถุงยังชีพในจุดอื่นๆ ทั่วทั้งอำเภอนายูง รวม 11 จุด จำนวน 1,693 ชุด

จากความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ ได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อน ของประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้เร่งสำรวจความเสียหายในทุกพื้นที่เพื่อประสานงานการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป.

ดูข่าวต้นฉบับ