'สีกากี'สะดุ้ง!'นครบาล'ถอนคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 24 เก้าอี้

ไทยโพสต์ อัพเดต 16 ธ.ค. 2562 เวลา 06.17 น. • เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 06.16 น. • ไทยโพสต์

16 ธ.ค.62- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 379/2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงนามโดยพล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) ระบุว่า ตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ถึง สารวัตร ในวาระประจำปี 2562 นั้น เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประกอบกับ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 297/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ระดับ รองผู้กำกับการ และ ระดับ สารวัตร ในกองบัญชาการ จึงเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 24 ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดิม ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ดูข่าวต้นฉบับ