สิงคโปร์เร่งสร้างที่อยู่ให้แรงงานต่างชาติ 60,000 คนลดความแออัด

สำนักข่าวไทย Online เผยแพร่ 02 มิ.ย. เวลา 05.00 น.

สิงคโปร์ 2 มิ.ย. - รัฐบาลสิงคโปร์กำลังเร่งสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมให้แก่แรงงานต่างชาติราว 60,000 คน ภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากต้องการลดความแออัดของหอพัก ซึ่งเป็นแหล่งแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

สิงคโปร์ ซึ่งมีประชากร 5.7 ล้าน คน มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 35,000 คน โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในหมู่แรงงานชาวเอเชียใต้ที่แออัดกันอยู่ตามหอพักที่คับแคบต้องนอนเตียงสองชั้น

กระทรวงแรงงานและการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เปิดเผยว่า จะสร้างที่พักเพิ่มในรูปแบบโมดูลาร์ที่สามารถประกอบขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ยังจะนำอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้ เช่น โรงเรียนเก่า และโรงงานว่างมาดัดแปลงเป็นที่พักด้วย

รัฐบาลสิงคโปร์ชี้ว่า หอพักคือที่พักรูปแบบที่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีที่ดินจำกัด แต่ก็จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการอยู่อาศัยด้วย โดยขณะนี้สิงคโปร์กำลังทดสอบมาตรฐานใหม่ ทั้งการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยต่อผู้พักอาศัย 1 คน การลดจำนวนเตียงในแต่ละห้อง และการลดจำนวนคนต่อการแบ่งปันห้องน้ำ 1 ห้อง.- สำนักข่าวไทย

ดูข่าวต้นฉบับ