สิงคโปร์จับเจ้าหน้าที่สนามบิน สลับป้ายชื่อกระเป๋าผู้โดยสาร

AFP เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 09.01 น. • Ua-phan
สิงคโปร์ จับเจ้าหน้าที่กระเป๋าสนามบินนานาชาติชางฮี แอบสลับป้ายชื่อกระเป๋าผู้โดยสาร Roslan RAHMAN / AFP
สิงคโปร์ จับเจ้าหน้าที่กระเป๋าสนามบินนานาชาติชางฮี แอบสลับป้ายชื่อกระเป๋าผู้โดยสาร Roslan RAHMAN / AFP

 

สิงคโปร์ จับ เตย์ บุน เกห์ วัย66 ปี เจ้าหน้าที่กระเป๋าสนามบินนานาชาติชางฮี พบแอบสลับป้ายชื่อกระเป๋าผู้โดยสาร

เกห์ สลับป้ายชื่อกระเป๋าผู้โดยสารมาแล้วจำนวน286 ใบ ที่สนามบินนานาชาติชางฮี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2016 – กุมภาพันธ์2017 โดยเกห์สารภาพต่อศาลว่า ทำไปด้วยความอัดอั้นใจและโกรธ ที่คำร้องขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในแผนกกระเป๋าให้มากขึ้น แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากหัวหน้างาน โดยกระเป๋าที่ถูกสลับป้ายชื่อ เป็นของผู้โดยสารสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ และ สายการบิน ซิลค์แอร์

ศาลสั่งจำคุกเกห์20 วัน