สารต้องห้าม 'น้ำอุ่น' มีได้ยังไง

คมชัดลึกออนไลน์ อัพเดต 21 ก.ย 2562 เวลา 07.06 น. • เผยแพร่ 20 ก.ย 2562 เวลา 17.33 น.

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าผลการตรวจเลือดของนายรัชเดชหรือน้ำอุ่น วงศ์ทะบุตร พบสารเคตามีนและสารเคลนบิวเทรอล (Clenbuterol) ซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามนำเข้ามาหลายปีแล้ว ว่า เคตามีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทางการแพทย์จะใช้ฉีดเพื่อให้คนไข้หลับเวลาจะผ่าตัด แต่คนทั่วไปจะครอบครองมีสารตัวนี้หรือนำมาใช้เองไม่ได้ สารเคตามีน จะนำเอาเข้ามาในประเทศได้ต้องได้รับอนุญาตจาก อย.เท่านั้น

"ที่นำมาใช้กันอย่างผิดๆ ก็คือเอาไปมอมผู้หญิง เพราะเคตามีนทำให้สติสัมปชัญญะแย่ลง เคลิ้ม และคนที่นำไปใช้คิดว่าจะทำให้เกิดอารมณ์ แต่จริงๆไม่ได้ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ จึงใช้ในปริมาณที่มากขึ้นทำให้คนที่เสพสารเคตามีน หลับไปเลยไม่รู้สึกตัวและถ้าใช้มากเกินขนาดก็จะทำให้กดระบบประสาท ทำให้เสียชีวิตได้ และที่นำเอาไปใช้กันเองก็จะเป็นผงนำไปปนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "

รองเลขาฯ อย. กล่าวอีกว่า ส่วนสารอีกตัวคือ เคลนบิวเทรอล ซึ่งจะไปขยายหลอดเลือด หลอดลม ทำให้หัวใจเต้นเร็ว รู้สึกวูบวาบ หน้าแดง ซึ่งทำให้บางคนเข้าใจว่า ทำให้กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ แต่ความจริงไม่ใช่ เคลนบิวเทรอล เป็นยาที่ต้องห้ามนำเข้ามาในประเทศไทย ไม่มีการอนุญาตให้นำเข้า แต่ไม่ใช่ยาเสพติด ใช้เป็นเม็ดแล้วบดใส่ในน้ำแล้วดื่มเข้าไป เคลนบิวเทรอล ทำให้หัวใจเต้นเร็ว 200 กว่าครั้งต่อนาที ซึ่งอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เสียชีวิตได้ แต่ที่นำเข้ามาได้ แสดงว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศจากโรงงานเถื่อนที่แอบผลิต ขายทางใต้ดิน อาจสั่งซื้อทางเน็ต เพราะว่าบางประเทศก็หย่อนยานในการควบคุมสารต้องห้าม

" ส่วนคนที่นำสาร 2 ตัวนี้มาใช้กับตัวเองก็เพราะเข้าใจผิด เข้าใจว่า เคตามีน ใช้แล้วจะทำให้เกิดอารมณ์ เคลิ้ม มีความสุข ส่วนเคลนบิวเทรอล ก็เข้าใจว่า จะทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า มีอารมณ์ทางเพศซึ่งไม่จริง"

นพ.สุรโชค บอกอีกว่า โดยมากที่ใช้กันจะมีสูตร ผสมสารต้องห้ามกันหลายตัวและผสมกับแอลกอฮอล์ มันก็เสริมฤทธิ์กันและมักใช้ในการจัดปาร์ตี้ คนที่เสพเข้าไปก็จะหลับไป ซึ่งถ้าใช้เกินขนาดก็จะทำให้หยุดหายใจได้ ดังนั้นต้องไปดูที่คนเสียชีวิตว่าใช้สารอะไร บางทีก็หลายตัว บางทีใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวในระดับสูงก็แย่แล้วเพราะกดการหายใจได้ ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ ผู้หญิงตัวเล็กๆโดนแอลกอฮอล์ ปริมาณสูงๆอย่างเดียวก็แย่แล้ว

" ทั้งเคตามีนและเคลนบิวเทรอล ที่นำเข้ามาในประเทศได้ ก็เพราะมีการลักลอบนำเข้ามาขายในตลาดมืดให้คนที่อยากลอง อยากใช้เพราะหลงเข้าใจผิดว่าจะไปมอมสาวได้ แต่ผลไม่ใช่ ผู้หญิงจะหมดสติ และบางทีอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้"

ทั้งนี้ในปี 2538 สมัยนายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็น รมว.พาณิชย์ ได้มีการออกประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ให้สารเคลนบิวเทรอล เป็นสารที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้าประเทศ เพราะมีการนำไปผสมกับอาหารสุกรเพื่อเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสุกร

รายละเอียดดังนี้

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร

(ฉบับที่ 107)

พ.ศ. 2538


โดยที่ปรากฏว่าได้มีการนำเอาสาร Clenbuterol ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยขยายหลอดลม แก้อาการหอบหืดในมนุษย์ ไปผสมกับอาหารสุกรเพื่อลดไขมันและเพิ่มปริมาณเนื้อแดงในสุกร ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคเนื้อสุกร

เพื่อความปลอดภัยและรักษาสุขอนามัยของประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 107) พ.ศ. 2538"

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้สาร Clenbuterol ชื่อทางเคมี 1 - ( 4 - Amino - 3 , 5 - dichlorophenyl) - 2 - tert - butyl - aminoethanol และเกลือของสารดังกล่าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า ประเภทที่ 2922.199 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ 4 จะอนุญาตให้นำสาร ตามข้อ 3 เข้ามาในราชอาณาจักรได้เฉพาะกรณีที่มีหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

(นายอุทัย พิมพ์ใจชน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2538

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ผลตรวจเลือดน้ำอุ่นออกแล้ว พบสารอันตราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ฟังทนายเดชาพูดแล้วรู้เลย วิเคราะห์จุดอ่อนของคดีลัลลาเบล
-ไทม์ไลน์ ลัลลาเบล ตายมีเงื่อนงำ..ใกล้จบแล้ว
-พบพิรุธหลายประเด็นปม 'ลัลลาเบล' อาจเข้าข่ายความผิด 3 ข้อหา
-เปิดโพสต์แฟนสาว 'น้ำอุ่น' ระบุ "ไม่รู้ว่าเขารับงานแบบนี้"

ดูข่าวต้นฉบับ