สั่งพักใบอนุญาตทำประโยชน์ ร้านดัง เช่าป่า "เขาตะเกียบ" ตัดถนน

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 17 พ.ย. 2562 เวลา 15.00 น. • เผยแพร่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 15.00 น.
ภาพไฮไลต์

ผอ.ป่าไม้สำนักที่ 10 สั่งพักใช้ใบอนุญาต ร้านอาหารดัง เช่าป่าเขาตะเกียบ อ.หัวหิน 32 ไร่ หลังพบมีการปรับพื้นที่-ตัดถนน เปิดช่องให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

วันที่ 17 พ.ย. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จ.เพชรบุรี กรณีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตการทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 พระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 ในที่ดินเช่า เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน บริเวณเขาตะเกียบ หมู่บ้านเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากกรมป่าไม้อนุญาตให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งขอเช่าใช้พื้นที่ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ล่าสุด ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบแล้ว ว่าได้พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งและให้การวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

นายอรรถพล กล่าวว่า จากรายงานการตรวจสอบพบว่า การเข้าทำประโยชน์ไม่มีรายะเอียดเกี่ยวกับการใช้อาคารร้านอาหารลาแม ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างลักษณะอาคารเสริมเหล็กที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับอนุญาต และพบว่าเจ้าของอาคารไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารจากเทศบาลเมืองหัวหิน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ข้อมูลเกี่ยวกับลิงแสมจำนวนมากที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังพบว่าพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับเส้นทางสาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากนั้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายหลังมีชาวบ้านร้องเรียนการใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าไปปรับพื้นที่กว้าง 8 เมตร ยาว 325 เมตร เนื้อที่ 2 งาน 35 ตารางวา

"การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายกับสภาพป่า เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ในระยะ 100 เมตรจากพื้นที่ชายหาดน้ำท่วมถึง นอกจากนั้นผู้ประกอบการไม่ได้เสนอแผนผังการใช้พื้นที่ให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการ ทำให้เกิดความเสียหายกับสภาพป่า การกัดเซาะชายฝั่ง และทำให้มีปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่” นายอรรถพล กล่าว

ด้านนายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การเพิกถอนที่ดินเช่าบริเวณเขาตะเกียบ ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของวัดเขาตะเกียบ หลังจากเดิมเคยมีข้ออ้างว่าร้านอาหารลาแมในพื้นที่เช่าของกรมป่าไม้ เป็นโรงทานของวัดเขาตะเกียบ และมีเอกชนขอให้เพื่อประกอบธุรกิจ แต่ที่ผ่านมีข้อยุติทางกฎหมายแล้วนานหลายปี เนื่องจากวัดอยู่ในพื้นที่ที่ป่าไม้ ขณะที่ปัจจุบันวัดเขาตะเกียบได้ขึ้นทะเบียนวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ 15 ไร่ เพื่อสร้างเสนาสนะเป็นเวลา 30 ปี จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตามมาตรา 54 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต

“ที่ผ่านมาวัดเขาตะเกียบได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2530 กำหนดเขตกว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่เพียง 2 ไร่ แต่ยังดำเนินการสร้างอุโบสถไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมปี 2535 ได้ออกกฎกระทรวง ไม่ได้กำหนดว่าวัดจะต้องมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเป็นชื่อวัด ก็สามารถยื่นเรื่องของพระราชทานวิสุงคามสีมาได้ ทั้งนี้ วัดเขาตะเกียบได้สร้างก่อนปี 2475 เดิมมีเนื้อที่ 152 ไร่ในพื้นที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528” นายวิวัฒน์ กล่าว.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ