สสจ.ระนอง   แจ้งชาวบ้านระนองที่เดินทางไประยอง 8-11 ก.ค.มารายงานตัว

77kaoded เผยแพร่ 15 ก.ค. เวลา 08.10 น. • 77 ข่าวเด็ด
สสจ.ระนอง   แจ้งชาวบ้านระนองที่เดินทางไประยอง 8-11 ก.ค.มารายงานตัว

สสจ.ระนอง   แจ้งชาวบ้านระนองที่เดินทางไประยอง 8-11 ก.ค.มารายงานตัว

ระนอง-นายสาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวกรณีลูกเรือเครื่องบินอียิปต์เดินทางเข้ามาพักในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยลูกเรือรายดังกล่าวเข้าพักที่โรงแรม ดีวารีเซ็นทรัลระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. 2563  และได้ไปเดินห้างสรรพสินค้าแหลมทองระยอง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน จ.ระนอง ที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวใน จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ 8-11 ก.ค. 2563 และกังวลกลัวตัวเองสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ สามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-0132100  หรือสายด่วน สายกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชม.  เพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและสอบสวนโรคต่อไป

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563 ในพื้นที่ จ.ระนอง ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ส่งตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 708 ราย ไม่พบเชื้อ 708 ราย  โดยเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 78 ราย มาจากการค้นหาในชุมชน 165 ราย ตรวจจากผู้เดินทางกลับจากประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย 35 ราย ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจากจ.ภูเก็ตและพื้นที่อื่นๆ 30 ราย  และตรวจกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเชิงรุก 400 ราย

ดูข่าวต้นฉบับ