[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ “รับเงินอุดหนุนบุตร” ด้วยตัวเอง ภายใน 1 นาที

Money Buffalo อัพเดต 09 ก.ค. เวลา 03.37 น. • เผยแพร่ 09 ก.ค. เวลา 03.37 น. • Money Buffalo
[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ “รับเงินอุดหนุนบุตร” ด้วยตัวเอง ภายใน 1 นาที

สำหรับใครที่มีเด็กแรกเกิดที่อายุไม่ถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถไปขอยื่น "รับเงินอุดหนุนบุตร" เดือนละ 600 บาท ได้ที่นี่ คลิก

คุณสมบัติของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุน

1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี)
4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน

คุณสมบัติของผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน "รับเงินอุดหนุนบุตร"

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

***มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด***

ในเบื้องต้นผู้ปกครองสามารถเข้ามาที่นี่ คลิก เพื่อมาตรวจสอบสิทธิ์ "รับเงินอุดหนุนบุตร"

 

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์

โดยกรอก "หมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน" และ "หมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด" จากนั้นยืนยันรูปภาพและกดค้นหาข้อมูล เราก็จะทราบสถานะปัจจุบันของเราโดยทันที ซึ่งถ้าเราอยู่นอกเกณฑ์ที่จะได้ "รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" ระบบจะขึ้น "ไม่มีสิทธิ์"

สำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองเข้าข่ายได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนหรือไม่ สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่นี่ คลิก 

ซึ่งถ้าเรามั่นใจว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์สามารถโทรไปที่
02 255 5850 - 7 ต่อ 121, 122, 123 , 147, 152 หรือ 02 651 6534 หรือ 02 651 6902 หรือ 02 651 6920 และสามารถเข้าไปติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำจังหวัด

ดูข่าวต้นฉบับ