"สราวุธ"ยันไม่ยุบหมวดทางหลวง-งานด่วนเร่งเวนคืนมอเตอร์เวย์"บางใหญ่"

Manager Online เผยแพร่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 01.56 น. • MGR Online

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนขณะนี้คือ การแก้ปัญหางานที่ล่าช้า เช่น การเวนคืนที่ดินมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งมีผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย และปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 อันเนื่องจากการก่อสร้าง และการใช้ยางพาราในการก่อสร้างและใช้ในอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น 

นอกจากนี้ อีกนโยบายสำคัญ ที่ต้องเร่งดำเนินการ การบริหารด้านบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมา อาจจะยังมีปัญหา เนื่องจาก กรมฯมีภารกิจมาก จนลืมในเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน ซึ่งอาจจะทำให้ผลงานที่ออกมายังมีประสิทธิภาพไม่มากพอในบางเรื่อง 

โดยเฉพาะ กรณีที่ก่อนหน้านี้ กรมฯเคยมีนโยบาย ที่จะยุบหมวดทางหลวง เพื่อโอนบุคลากรไปสู่กรมการขนส่งทางราง ที่เพิ่งจัดตั้ง ทำให้กรมฯ มีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างในส่วนหมวดทางหลวง โดยปรับลดหมวดที่ เนื้องานอาจจะซ้ำซ้อน ซึ่งทำให้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คนทำงานเกิดความไม่มั่นใจขาดขวัญกำลังใจ

 

นายสราวุธกล่าวว่า นโยบายขณะนี้ จะไม่มีการยุบหมวดทางหลวงแล้ว และจะยิ่งให้ความสำคัญกับคนทำงานในทุกระดับ โดยเฉพาะหมวดทางหลวง ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่สำคัญและเป็นหน้าตาของกรมฯ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  

“โครงสร้างกรมฯ ยังเหมือนเดิม แต่จะปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมจะไปจัดระเบียบ ระดับกอง ต่างๆ ส่วนกลาง บางงานสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ อาจจะลดการทำงานของคนลงได้ เพื่อเกลี่ยคนในส่วนกลางไปเสริมส่วนที่ขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะหมวดทางหลวง เป็นส่วนงานที่เผชิญกับประชาชน แก้ปัญหาน้ำท่วม ซ่อมบำรุง คนกรมทาง ต้องให้ทำงานด้วยใจ ไม่ใช่ทำเพราะถูกสั่ง”อธิบดีกรมทางหลวงกล่าว

สำหรับหมวดทางหลวงนั้น มีหน้าที่หลักๆ คือทุกๆวัน จะทำการตรวจสภาพถนน ตั้งแต่ ผิวลงทาง ไหล่ทาง ตรวจเขตทาง เพื่อรักษาเขตทางไม่ให้มีการบุกรุก หรือสิ่งรุกล้ำที่กระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยกำหนดระยะทางรับผิดชอบต่อหมวด ไว้ที่ประมาณ 100 กม. ซึ่งเป็นระยะทางที่สามารถสำรวจตรวจสอบสภาพถนนได้ภายใน 1 วัน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมเฉพาะหน้า ด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ