"สรรพากร" ขานรับนโยบายรัฐ เล็งยืดเวลายื่นภาษีบุคคล

Prachachat อัพเดต 07 ก.พ. เวลา 07.42 น. • เผยแพร่ 21 ม.ค. เวลา 08.50 น.
กรมสรรพากร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่มีแนวคิดให้กรมขยายเวลาการยื่นแบบในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไป จากเดิมต้องยื่นภายใน มี.ค.นี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี

โดยเบื้องต้น กรมจะรับนโยบายมาศึกษาแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสม อย่างไรก็ดี หากจะมีการขยายระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษีนั้น ตามกฎหมายสามารถทำได้ แต่จะต้องมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณา ก่อนออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้

ส่วนสาเหตุที่ทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการยื่นแบบนั้น เป็นเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในระบบ ในช่วงที่งบประมาณประจำปี 2563 ยังล่าช้า เนื่องจากผู้ยื่นภาษีส่วนหนึ่งจะต้องนำเงินมาชำระเพิ่ม โดยเชื่อว่าหากขยายเวลาแล้วจะทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในการใช้จ่าย และจะส่งผลต่อการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้วย พร้อมกันนี้ ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เนื่องจากกระทรวงการคลังได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วว่า การเลื่อนชำระภาษีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลัง

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ต้องการเงินคืนภาษีเร็ว สามารถยื่นแบบชำระภาษีเข้ามาที่กรมได้ โดยกรมจะเร่งคืนเงินภาษีภายใน 1-3 วัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ประมาณ 80% ของจำนวนผู้ยื่นภาษีทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นการขอคืนผ่านระบบพร้อมเพย์

ดูข่าวต้นฉบับ