สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จถึงประเทศไทยแล้ว

THE STANDARD อัพเดต 20 พ.ย. 2562 เวลา 05.45 น. • เผยแพร่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 05.45 น. • thestandard.co
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จถึงประเทศไทยแล้ว
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จถึงประเทศไทยแล้ว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 12.15 น. โดยมีพิธีการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ

 

Pope Francis

 

ในการนี้พระสันตะปาปาได้เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ 20-23 พฤศจิกายน ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย นับเป็นการเสด็จพบปะคริสตชนในไทยของประมุขแห่งพระศาสนจักรครั้งแรกในรอบ 35 ปี

 

โดยสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน (Apostolic Nunciature Embassy of the Holy See) จะใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตลอดการพำนักในประเทศไทยของพระองค์ ซึ่งมีพระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตประจำประเทศไทย, กัมพูชา, พม่า และ สปป.ลาว คอยถวายการรับรอง

ดูข่าวต้นฉบับ