สมาคมองค์การพิทักษ์รธน.ไทย ออกแถลงการณ์ วิษณุไม่ใช่ศาลปมปารีณา ชี้คนทำผิดต้องถูกลงโทษ

THE STANDARD อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 06.31 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 06.31 น. • thestandard.co
สมาคมองค์การพิทักษ์รธน.ไทย ออกแถลงการณ์ วิษณุไม่ใช่ศาลปมปารีณา ชี้คนทำผิดต้องถูกลงโทษ
สมาคมองค์การพิทักษ์รธน.ไทย ออกแถลงการณ์ วิษณุไม่ใช่ศาลปมปารีณา ชี้คนทำผิดต้องถูกลงโทษ

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แถลงว่า

ตามที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องการครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย 1,706 ไร่ที่ ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี ได้รับการกล่าวหาอยู่นั้นว่า “ที่ดิน ส.ป.ก. ตอนไปเอามานั้นไม่ผิด เพราะถือครองไม่ได้ เมื่อถือครองไม่ได้ก็คืน แต่บางพื้นที่ตอนไปเอามานั้นผิด ดังนั้นเมื่อคืนไป ความผิดก็สำเร็จ กฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันหมด” นั้น

 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอคัดค้านแนวคิดดังกล่าว และขอยืนยันในหลักการทางกฎหมายว่า ‘กฎหมายมีหลักการเดียวกันหมด’ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ยกเว้นแต่จะมีนักกฎหมายที่เป็นไม้หลักปักขี้เลนเท่านั้น ทั้งนี้พยานหลักฐานทั้งหลาย ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล และคำให้สัมภาษณ์ของปารีณาล้วนสอดคล้องต้องกันว่าเป็นผู้ยึดถือครอบครองที่ดินรัฐทั้ง ภ.บ.ท.5 และ ส.ป.ก. ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามกฎกระทรวง ฉ.1069 (พ.ศ. 2527) ออกตามความ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งผู้ใดยึดถือ ครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาอยู่มากมาย อาทิ ฎ.747/2550 

 

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายต้องทำตนเป็นหลักของบ้านเมือง ต้องใช้หลักกฎหมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติ มิใช่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดเป็นการเฉพาะ เหตุเพราะผู้นั้นเป็นคนของรัฐบาล ถึงขนาดกล่าวออกมาได้โดยไม่กระดากลิ้นเลยว่า “กฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันหมด”

 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักกฎหมายมีหลักเดียว โดยการเริ่มตั้งประเด็นพิพาททางกฎหมายตาม ป.วิ.ปกครอง โดยจะนำความไปร้องเรียนต่อเลขาฯ ส.ป.ก. เพื่อดำเนินการทางคดีต่อปารีณา และ ส.ส. และ ส.ว. อื่นๆ ที่ยึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายต่อไปในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

ดูข่าวต้นฉบับ