สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ประกาศรับสมัครผู้ตัดสิน รุ่นที่ 27

MATICHON ONLINE อัพเดต 09 ก.ค. 2562 เวลา 08.42 น. • เผยแพร่ 09 ก.ค. 2562 เวลา 08.42 น.
sys-0531c0939df51bfc941d28ccf8917872

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบาย เพิ่มจำนวนผู้ตัดสิน เพื่อทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล ระดับต่างๆในประเทศไทยนั้น

ทางสมาคมจึงขอประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นผู้ตัดสินรุ่นที่ 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

 1. อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ ยึดตาม พ.ศ. (พ.ศ.2532 – 2544)
 2. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพด้านร่างกายและสายตาไม่บอดสี
 3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
 4. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา/ไม่เคยต้องโทษจำคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 5. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า กศน. หรือ ป.ว.ช.
 6. ส่วนสูง ผู้หญิงไม่ต่ำ 155 ซ.ม. ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
  * เอกสารเพิ่มเติมเอกสารการเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับผู้ตัดสินฟุตบอลหรือเคยผ่านการเรียนการสอนในวิชาฟุตบอลมาก่อน

หลักฐานในวันสมัคร

1. ใบสมัครสอบผู้ตัดสิน (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา)

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 3. ใบรับรองแพทย์ (ที่ครอบคลุมเรื่องสายตาและสุขภาพ)
 4. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ใบ (บัตรตัวจริงแสดงในวันสมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร

1. ใบสมัครสอบผู้ตัดสิน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>http://fathailand.org/media/download/cms/media/download-file/sys-4e322dca23a2d8d2a59ef137d7b2bee7.pdf

 1. ในการยื่นใบสมัคร ให้นำเอกสารทั้งหมด Scan เป็นไฟล์ .PDF เท่านั้น ส่งผ่านทางอีเมล ด้วยอีเมลของตนเองเท่านั้น โดยส่งใบสมัครและหลักฐานในการสมัครที่ Referees@fathailand.org ส่วนเอกสารตัวจริงให้นำมายื่นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 (รบกวนใส่เรื่องใน E-mail ว่า “สมัครสอบผู้ตัดสินรุ่น 27 ภาค……เลือกภาคที่สะดวกปฏิบัติหน้าที่………….” )

* ค่าสมัคร 500 บาทต่อคน ชำระเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขา ปทุมวัน ชื่อบัญชี คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล 2550
เลขที่บัญชี 008-0-07185-6 และต้อง Scan หลักฐานการชำระเงินแนบมากับเอกสารในการสมัครด้วย วันอบรมต้อง แนบส่งพร้อมใบสมัครตัวจริง หากท่านไม่ชำระเงินค่าสมัคร คณะกรรมการฯถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบเป็นผู้ตัดสิน

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ โทร.097-240-5265

ตารางการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการอบรม

1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมและสอบภาคทฤษฎีต่อไป)
o ช่วงเช้า เริ่มลงทะเบียน 4.00 น.
o ช่วงบ่าย เริ่มลงทะเบียน 15.00 น.
*ท่านที่มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ทดสอบก่อนตามลำดับ

2. อบรมและสอบภาคทฤษฎี วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
o ลงทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น.
รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินโดยแบ่งเป็นชายและหญิง
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินชาย
o วิ่งระยะสั้น 40 เมตร ไม่เกิน 6.20 วินาที จำนวน 6 เที่ยวต่อเนื่อง
o วิ่งระยะ 75 เมตร ไม่เกิน 15 วินาที เดิน 25 เมตร ไม่เกิน 24 วินาที เป็น 1 ชุด จะต้องวิ่งและเดินจำนวน 40 ชุด
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินหญิง
o วิ่งระยะสั้น 40 เมตร ไม่เกิน 6.60 วินาที จำนวน 6 เที่ยวต่อเนื่อง
o วิ่งระยะ 75 เมตร ไม่เกิน 17 วินาที เดิน 25 เมตร ไม่เกิน 26 วินาที เป็น 1 ชุด จะต้องวิ่งและเดินจำนวน 40 ชุด

กำหนดการสอบภาคปฏิบัติการตัดสิน
o ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ในวันที่ 10 กันยายน 2562
o สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562
o ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีและผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว
o การสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครต้องสอบทำหน้าที่ผู้ตัดสินทุกตำแหน่ง (ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินที่ 4) เต็ม 1 เกมการแข่งขัน
o กรณีสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้คุมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน ฯ ให้เดินทางไปทำหน้าที่ควบคุมการสอบตามอัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทย (เหมาจ่ายผู้สมัครคนละ 1,500 บาท)

กำหนดการประกาศผลการสอบผู้ตัดสิน
o ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบผู้ตัดสิน ในเดือนมกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพจของสมาคมกีฬาฟุตบอล และติดประกาศที่ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน

ดูข่าวต้นฉบับ