สภาฯ มีมติรับหลักการวาระแรก ร่างงบประมาณปี 2563-นายกฯขอบคุณ ส.ส.

workpointTODAY อัพเดต 19 ต.ค. 2562 เวลา 15.00 น. • เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 13.58 น. • Workpoint News
สภาฯ มีมติรับหลักการวาระแรก ร่างงบประมาณปี 2563-นายกฯขอบคุณ ส.ส.

มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทไว้พิจารณา ขณะที่ นายกรัฐมนตรีฝาก กมธ.วิสามัญ นำความเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมมาประกอบการจัดทำงบประมาณ 2563 ให้มีความสมบูรณ์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ใช้เวลาประชุม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.- 19 ต.ค.2562 ก่อนปิดประชุมเวลา 21.00 น.

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 251 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 234 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 488 คน

พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 64 คน โดยมีสัดส่วนคณะกรรมาธิการ จากคณะรัฐมนตรี 15 คน และกรรมาธิการจากพรรคการเมือง 49 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 13 คน พรรคพลังประชารัฐ 12 คน พรรคอนาคตใหม่ 8 คน ในจำนวนนี้มีชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจด้วย, พรรคประชาธิปัตย์ 5 คน พรรคภูมิใจไทย 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 30 วัน ประชุมนัดแรกวันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอขอบคุณ ส.ส. ที่ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลจะจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 ตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์ทุกด้าน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และมีการกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนและประเทศโดยตรง สร้างความเป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทุกภาคส่วน

โดยมุ่งหวังให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ส่วนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ ส.ส. ทุกคนได้เสนอแนะไว้ต่อรัฐบาล ตนขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้ทุกประการ

 

ดูข่าวต้นฉบับ