สภากาชาดไทย ประกาศเลือดสำรองไม่เพียงพอ จ่ายเลือดได้เพียง 50% ชวนบริจาคเลือดเร่งด่วน

JS100 - Post&Share อัพเดต 13 ก.ค. 2563 เวลา 06.30 น. • เผยแพร่ 12 ก.ค. 2563 เวลา 03.56 น. • JS100:จส.100
สภากาชาดไทย ประกาศเลือดสำรองไม่เพียงพอ จ่ายเลือดได้เพียง 50% ชวนบริจาคเลือดเร่งด่วน
สภากาชาดไทย ประกาศเลือดสำรองไม่เพียงพอ จ่ายเลือดได้เพียง 50% ชวนบริจาคเลือดเร่งด่วน

     เลือดสำรองไม่พอ สามารถจ่ายเลือดได้ 50% เท่านั้น วอนคนไทยช่วยกันบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2563 รับเสื้อยืด “Every Blood Donor is a Hero” เป็นที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ , ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค) และสาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่       1. โรงพยาบาลตำรวจ       2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า       3. โรงพยาบาลรามาธิบดี       4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช       5. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช      ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 02-256-4300

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คลิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ของปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) คลิก วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ คลิก ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต คลิก คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 คลิก

ดูข่าวต้นฉบับ