"สนามบินสุวรรณภูมิ"เปลี่ยนจุดตรวจค้นผดส.ในประเทศ หวังลดแออัด-เพิ่มคุณภาพบริการ

สยามรัฐ อัพเดต 22 พ.ย. 2562 เวลา 05.15 น. • เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 05.15 น. • สยามรัฐออนไลน์

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า เนื่องจากจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเดิมที่บริเวณ ชั้น 4 มีพื้นที่จำกัดทำให้ช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่น ผู้โดยสารเกิดความคับคั่ง ทสภ. จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็น Concourse Screening ตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้ย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 และจุดตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ซึ่งการดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลให้การไหลเวียนผู้โดยสารมีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากผู้โดยสารกระจายไปยังบริเวณจุดตรวจค้นอาคารเทียบเครื่องบิน A และ อาคารเทียบเครื่องบิน B บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ ซึ่งจากเดิมตั้งอยู่บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ที่กีดขวางแนวทางเดิน ได้ทำการรื้อออกเรียบร้อยแล้วทำให้เพิ่มพื้นที่สัญจรให้กับผู้โดยสาร และได้เปลี่ยนป้ายบอกทิศทางภายใน Concourse A และ B ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินไปยังจุดตรวจค้นที่ทำการปรับเปลี่ยนใหม่ได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสนเส้นทาง และยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยช่วยเหลือแนะนำเส้นทางแก่ผู้โดยสาร

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นฯ ทำให้ผู้โดยสารขาออกที่ผ่านการตรวจค้นแล้วกับผู้โดยสารขาเข้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้นไม่เกิดการปะปนกัน ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ทสภ. ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยตลอดจนมาตรการการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ดูข่าวต้นฉบับ