"สนธิรัตน์" ยันราคาแก๊สไม่แพงสะท้อนต้นทุนจริง

Manager Online เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 16.00 น. • MGR Online

รมว.พลังงาน ยันไทยใช้แก๊สถูกในภูมิภาคอาเซียน มีเพียง "กัมพูชา - มาเลเซีย" ที่ถูกกว่าเพราะใช้ระบบชดเชยแต่ไม่ได้สะท้อนต้นทุนจริง โต้แทน ปตท. กำไรมหาศาล แจงต้องจัดเก็บเข้ากองทุนเพื่อใช้ชดเชยราคาพลังงานเวลาราคาตลาดโลกสูง

วันนี้ (17 ต.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงการอภิปรายที่กล่าวหาว่า ประเทศไทยมีค่าแก๊สแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากรัฐบาลผลักภาระให้ประชาชน และทำให้บริษัทประกอบการได้รับผลกำไรว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2557 มีการบิดเบือนราคาตลาดโดยคงที่ไว้ที่ 333 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ตัน จึงเกิดการใช้แก๊สผิดประเภท จากแก๊สหุงต้มไปใช้ในภาคการขนส่ง ทำให้ต้องนำเข้าแก๊ส เพราะผลิตในประเทศไม่เพียงพอ และต้องอุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 221,000 ล้านบาท แต่ปี 2557 ปรับสมดุลราคาให้เหมาะสมมากขึ้น แต่ก็ยังดูแลประชาชนโดยการคงราคาแก๊สจนถึงปัจจุบันนี้อยู่ที่ 363 บาทต่อ 15 กิโลกรัม หรือ 21 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนที่บอกว่ามีแก๊สในอ่าวไทย แต่ประชาชนใช้แก๊สราคาแพง นายสนธิรัตน์ ชี้แจงว่า ประเทศไทยใช้แก๊สถูกในภูมิภาคอาเซียน มีเพียง 2 ประเทศที่ถูกกว่าคือกัมพูชาและมาเลเซีย แต่ทั้งสองประเทศใช้ระบบชดเชย ไม่ได้สะท้อนต้นทุนจริงของราคาแก๊ส ซึ่งประเทศไทยเคยใช้วิธีนี้ในอดีต แต่เป็นภาระและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน ไม่เกิดการสะท้อนต้นทุนที่เหมาะสม

ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่า ราคาแก๊สที่อ่าวไทยต้นทุนราคาถูก แต่ ปตท. คิดกำไรมหาศาล ชี้แจงว่า ส่วนต่างราคาโรงแยกแก๊สและราคาในท้องตลาด มีการจัดเก็บเข้าสู่กองทุนเพื่อใช้ชดเชยราคาพลังงานแก๊สเมื่อราคาตลาดโลกสูงกว่าเพดานที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาเสถียรภาพแก๊สของประเทศไทย และบริหารโครงสร้างกองทุนน้ำมันในภาวะที่สมดุล และไม่เป็นภาระงบประมาณไม่เป็นภาระต่อประชาชน

ดูข่าวต้นฉบับ