ศาลสั่ง'อดิศัย โพธารามิก'เป็นคนไร้ความสามารถ!

ไทยโพสต์ อัพเดต 02 ก.ค. เวลา 11.42 น. • เผยแพร่ 02 ก.ค. เวลา 11.42 น. • ไทยโพสต์

ขอบคุณภาพจาก https://www.isranews.org

02 ก.ค.2563 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รมว.พาณิชย์ในยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางพิชนี โพธารามิก 

โดยคำสั่งศาลระบุว่า ด้วยนางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า นายอดิศัย โพธารามิก ซึ่งมีอาการป่วยบกพร่องทางสมอง ความจำเสื่อม เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีลักษณะของคนไร้ความสามารถ งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของ นายอดิศัย โพธารามิก ดังกล่าวเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริตทั้งปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และในการยื่นคำร้องนี้ นายพิชญ์ โพธารามิก และนางวิรงรอง กุลละวณิชย์ (โพธารามิก) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดิศัยได้ให้ความยินยอมแล้ว 

เมื่อผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและดูแลพยาบาลนายอดิศัยมาโดยตลอด ย่อมสามารถรักษาผลประโยชน์ของนายอดิศัยได้ จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล จึงมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง      สำหรับนายอดิศัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยเมื่อตอนพ้นตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ครบหนึ่งปี วันที่ 10 พ.ย.2547 นายอดิศัยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุทรัพย์สิน 212,515,350.08 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 86,818,982.08 บท ที่ดิน 43 แปลง มูลค่า 88,096,368 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 35,660,000 บาท ไม่มีหนี้สิน คู่สมรสมีทรัพย์สิน 9,896,847.96 บาท หนี้สิน 7,429,558.20 บาท บุตรไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 15,955,723.77 บาท เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินประมาณ 238,367,921.81 บาท และเมื่อเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 212,262,599.58 บาท คู่สมรส 11,859,896.20 บาท ไม่มีหนี้สิน 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มที่นี่

ดูข่าวต้นฉบับ