ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง 'ศรีอ่อน'

MATICHON ONLINE อัพเดต 12 ส.ค. เวลา 13.02 น. • เผยแพร่ 12 ส.ค. เวลา 10.30 น.
ราชกิจจานุเบกษา1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.2179/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มลละลาย 4 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยธนาคารกรุงไทย โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้จำเลยล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายธนกฤต ศรีอ่อน จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ขอบคุณ : www.prachachat.net

ดูข่าวต้นฉบับ